Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(1.11.1939)Začiatočné smernice.

Šachovnica a figúry.

Štvorcovú dosku, rozdelenú na 64 striedavo bielych a čiernych štvorcov (polí), nazývame šachovnicou. Hráči na začiatku hry položia si šachovnicu medzi seba tak, aby každý z nich mal po ľavej ruke čierne pole, po pravej ruke pole biele. Ku hre nestačí len šachovnica, ale potrebné sú aj figúry rozličnej hodnoty a pôsobnosti. Počet všetkých figúr na šachovnici je 32, z ktorých 16 je bielej farby a 16 farby čiernej. Na každej strane sú: kráľ, dáma (kráľovná), dva strelci, dva jazdci, dve veže a 8 pešiakov. Pred započatím hry, figúry sú takto postavené na šachovnici:


1.Každý hráč, keď kladie figúry na šachovnicu, má si pamätať, že dáma stojí vždy na poli svojej farby, teda biela dáma na bielom a čierna na čiernom poli. Odtiaľ vzniklo staré porekadlo: Regina amat colorem (kráľovná miluje svoju farbu).


Rozlúštenie úloh

Úloha č. 2: 1.Jb6! S:e7 2.Dg6+ Kd8 (K:f8) 3.Je6 (Jd7) mat.

Úloha č. 3: 1.g7! Vg1 2.Sg4+ a vyhrá (aj iné možnosti sú).

Úloha č. 4: 1.Sc5 1...g2 2.Dh4+!, 1...K:d2 2.Dh6+!, 1...Vh8 2.De4 a vyhrá.


Nové úlohy

Úloha č. 5František Longauer

Mat 3. ťahom (6–3)


Úloha č. 6Š. Hrušovský

Mat 3. ťahom (7–3) 

Úloha č. 7N.N.

Mat 3. ťahom (5–6)


Úloha č. 8Otakar Votruba

Národní listy 1936

Mat 3. ťahom (5–9)Úloha č. 5: b. Ka5, Sb6, Jf5, Pc6, b7, d6 (6), č. Kd8, Jc7, e7 (3) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 6: b. Kh8, Df6, Vd8, Jf4, Sb3, Sd2, Pc2 (7), č. Kd1, Db1, Sc1 (3) – mat 2. ťahom.

Úloha č. 7: b. Ka6, De4, Jf1, Jf7, Sh2 (5), č. Kh6, Vg8, f2, Jb1, Pb6, a7 (6) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 8: b. Kb5, Jc5, Se5, Vf3, Dh2 (5), č. Ka8, Sd3, Je2, Sf2, Jf4, Pc3, c4, d4, h6 (9) – mat 3. ťahom.

Rozlúštenie úloh treba poslať do 20. novembra na vedúceho rubriky.


Stav šachového turnaja: Š. Hrušovský 6, A. Hajduczký 6, F. Longauer 5, F. Fridrich 4, G. Pekár 3, K. Dubecký 3.

Účastníkom turnaja: Aby sme boli s bodovaním úloh na čistom: týmto číslom počnúc platí zásada: koľko kroková úloha, toľko bodov (ak pri úlohe neboly udané body). Myslím, že tento spôsob je najspravodlivejší a najjednoduchší. Tiež aj úlohy pôvodné, ktoré budú uverejnené, dostanú toľko bodov, koľko krokové sú. Prvá požiadavka pre dobrú úlohu je, jeden spôsob riešenia. Čo sa týka trvania samotného turnaja: turnaj končí koncom februára, vtedy budú odmenení aj hlavní výherci.

Napokon ešte prosím riešiteľov úloh, aby všetky spôsoby riešenia udali, lebo len tak je úloha riešená a bodovaná úplne.

Poznámka: Na žiadosť redakcie, ako aj pre zvýšenie záujmu o šachovú hru, začínajú zase týmto číslom podávať teóriu šachovej hry od základov. Preto prosím začiatočníkov, nech sledujú každú rubriku šachu v Plameni.


Vzad <<  >> Vpred