Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(15.11.1939)Šachová notácia a jej význam

Kto chce riešiť šachové úlohy a vôbec kto chce pestovať šachovú literatúru, nevyhnutne potrebuje poznať šachovú notáciu. K čomu slúži notácia? Šachová notácia slúži k tomu, aby sme jednotlivé operácie na šachovnici mohli zachytiť písmom. (Je to teda akýsi písaný šach.)

Diagram (2) nám jasne ukazuje systém takej notácie. Vodorovné rady šachovnice sú označené číslicami (1–8) a kolmé rady písmenami (a–h). Treba si pamätať, že keď hráč hrajúci s bielymi figúrami má po pravej ruke pole h1, vtedy hráč hrajúci s čiernymi figúrami má po ľavej ruke pole h8.


diagram č. 2

Diagram č. 2


Jednotlivé figúry označujú sa začiatočnými písmenami: kráľ = K, dáma = D, strelec = S, jazdec = J, veža = V, pešiak = P (obyčajne sa neoznačuje). Keď je teda napísané Sc1-b2, to znamená, že strelec, ktorý prv bol na poli c1, tiahne na pole b2; Dc2-a4 znamená, že dáma, ktorá stojí na poli c2, tiahne na pole a4. Pri ťahu pešcom je zvykom označovať len pole, s ktorého a na ktoré tiahne (napr. a2-a4). Keď je ale napísané Dd1:f3, to znamená, že dáma stojaca na d1, ťahá na f3, pritom však berie nepriateľskú figúru, ktorá práve stojí na poli f3.

Pokročilejší šachisti užívajú aj kratšiu formu notácie. Tak napr. na miesto Dd1-d8, píšu len pole, na ktoré tiahla figúra, teda Dd8. Iné značky sú: + = ohrozený kráľ, ! = silný ťah, ? = slabý alebo chybný ťah, ~ = ťah ľubovoľný.


Sila a pohyb figúr na šachovnici

Jednotlivé figúry na šachovnici čo do sily a pobybu sa medzi sebou značne líšia


Dáma je najsilnejšou figúrou na šachovnici vôbec. Pohybuje sa vodorovnými, kolmými a šikmými radmi (dopredu, dozadu, napravo i vľavo) a ľubovoľný počet prístupných polí. Nemôže teda dáma jedným ťahom ísť napr. s poľa d5 cez d1 na pole h1; ani nemôže pri ťahu preskakovať iné figúry.

Dáma stojaca na poli d4 môže ťahať na tieto polia: c3, d3, e3, e4, e5, d5, c5 a c4.


Veža je po dáme najsilnejšou figúrou na šachovnici. Samá veža je síce oveľa slabšia ako dáma, ale obidve spolu sa nielen v sile vyrovnajú dáme, ale niekedy ju aj prevyšujú. Pohybuje sa po vodorovných radoch a kolmých stĺpcoch (dopredu, dozadu) o ľubovoľný počet polí, keď nemá v ceste inú figúru.

Veža stojáca na poli e4 môže ťahať na tieto polia: e3, f4, e5, d4.


Štúdiový šach

 

N.N.

Biely na ťahu remizuje (4–4)


Miroslav Soukup

Československý šach 1936 (10–11/55)

Biely na ťahu vyhrá (5–4)b. Kh5, Vb3, Ph7, h6 (4), č. Ke7, Vd7, Vf8, Pf3 (4) – biely na ťahu remizuje.

b. Kb2, Se8, Jc4, Pb3, c2 (5), č. Kd4, Pc6, d6, h2 (4) – biely na ťahu vyhrá.

Poznámka: Štúdiový šach, určený je hlavne pre počiatočníkov a preto riešenie týchto úloh nespadá do rámca šachového turnaja.


Vzad <<  >> Vpred