Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(15.12.1939)Ako sa chovať pri hre?

Každý hráč, hlavne začiatočník prv ako začne hrať, má si urobiť pevnú zásadu, s dotknutou figúrou ťahať a urobený ťah nikdy nebrať nazad, hoci by bol aj zlý. Len zachovaním tejto zásady, môže sa stať začiatočník neskôr dobrým hráčom. Ďalej každý ťah treba si dobre premyslieť, treba sa pritom ale chrániť dlhého premýšľania.

Dôležitou podmienkou je zachovať pri hre pokoj a chladnokrvnosť. Kto sa pri hre rozčuľuje, keď urobí nejaký chybný krok, tomu hra prináša len únavu. Preto šachista má mať silné nervy.

Tiež trpezlivosť je jednou z dôležitých vlastností dobrého šachistu. Hráč nemá byť netrpezlivý, ani keď súper dlho rozmýšľa, ani keď sa mu nedarí plán svoj uskutočniť.

Keď prehráme partiu, nesvaľujme vinu na nejakú vonkajšiu okolnosť (napr. bolenie hlavy, indispozíciu atď.), ani neprezradzujme zlú náladu následkom prehry.

Nemyslime pri hre nahlas, lebo s tým prezradzujeme svoje plány a pôsobí to i dosť komicky.

Naučme sa vzdať sa hry včas, keď vidíme, že sa už nedá vyhrať za nijakých okolností. Tým sa najlepšie kvalifikujeme ako dobrí hráči.

Zvyknime si hrať bielymi i čiernymi figúrami. Nedávajme prednosť určitému druhu figúr, napr. jazdcovi pred strelcom alebo naopak. Obidve tieto figúry sú celkom tej istej hodnoty.

Začiatočník, pokiaľ možno, nech sa snaží hrať so silnejším hráčom, ako je sám, lebo len od silnejšieho sa niečo priučí.

Divák má si osvojiť zásadu, do cudzej hry sa nestarať. Tá mienka, že divák vidí lepšie, ako ťahať figúrami, je mylná.

Tiež kto fajčí, má sa chrániť, aby nedymil do súperovej tvári. Ďalej pohvizdovania, trasenia nohou a iných nepríjemných zlozvykov treba sa odučiť pri hre.


Štúdiový šach pre začiatočníkov

N.N.

Biely na ťahu vyhrá (3-3)


N.N.

Biely na ťahu remisuje (4-5)b. Ke6, Db3, Jb5 (3), č. Ka5, Da1, Pg4 (3) – biely na ťahu vyhrá.

b. Ke6, Vb4, Pe2, h2 (4), č. Kg5, Pa4, b5, b3, c4 (5) – biely na ťahu remisuje.


Účastníkom turnaja

Niektoré rozlúštenia úloh dostal som neskoro, preto som nemohol uverejniť ich bodovanie v minulom čísle, ale v budúcom čísle budú bodované. Zároveň prosím účastníkov turnaja, aby prv posielali rozlúštenia a príspevky. Ja myslím, že mesiac úplne na to stačí!


Vzad <<  >> Vpred