Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(13. 6. 1953)


Úloha č. 476

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+10)


Úloha č. 477

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+9)Kontrolná notácia: 476: b. Kf6, Dc1, Jd3, Jf1, Pc2, g2 (6), č. Ke4, Je6, Jf5, Pc3, d4, d5, f2, g3, g4, g5 (10), 477: b. Kh1, De6, Ve4, Sd8, Jh3, Pg2, g4 (7), č. Kh4, Df6, Va3, Vh6, Sh8, Ja1, Pc3, d6, g3 (9).

V úlohe druhého najúspešnejšieho slovenského skladateľa vidíme znovu motív úplnej blokády; po úvodníku sa daný obsah rozšíri o analogické predĺžené obrany oboch jazdcov. – Trojťažka má dobrý úvodník, najmä vzhľadom k tematickej zvodnosti (Df5); v troch čistých variantoch zaujímavo hrá čierna dáma.


Rozsudok turnaja šachových úloh v Práci na r. 1951 – oddelenie dvojťažiek.

Úroveň súťaže bola zo stránky kvantitatívnej i kvalitatívnej podpriemerná. Na súťaži zúčastnilo sa 15 úloh od 13 autorov, z toho 2 úlohy z Maďarska. Bolo treba vylúčiť úlohu č. 399 (Riczu) pre nekorektné postavenie. V súťaži takto ostalo 14 úloh, o ktorých sa rozhodlo nasledovne:

I. cena: Bedrich Formánek (Bratislava, č. 375: b. Kc6, Vb3, Sd1, Jd3, Jd5, Pe3 (6), č. Kc4, Sa1, Ja8, Jh1, Pa5, e4 (6), mat 2. ťahom: 1.Vb2 Meredith. Po výbornom úvodníku, ktorý uvoľňuje čiernemu kráľovi pole a súčasne obetuje 2 figúry, nasledujú 2 čisté maty a 1 samoblokáda po 1...e:d3. Pozoruhodné, že úloha je sprostená duálov vôbec.

II. cena: Ing. Ilja Mikan (Praha), č. 568: b. Kg8, Df4, Vc5, Jd7, Je6, Pb3, Pb5 (7), č. Ka5, Vg4, Sa2, Jc2, Pa3, g6 (6), mat 2. ťahom. 1.Jd4 Ideový obsah úlohy tvoria 3 čisté maty, ako prídavok samoblokáda po 1...Jb4 a dobrý tematický úvodník. U tejto úlohy sa predpokladá, že odhliadnuc od úvodníka, obsah by sa dal spracovať aj v Meredithe.

1. čestné uznanie: Alexander Pituk (Banská Štiavnica) č. 366: b. Ka8, Db8, Va7, Ve4, Sh1, Jf3, Pa4, a5 (8), č. Kc6, Dh8, Vb1, Vh7, Sg8, Jb4, Je7, Pc5, c7, d4, d6, h2 (12), mat 2. ťahom. 1.Ve1 Stocchiho motív s dobrou líniovou determináciou. Nebyť slabého úvodníka, úloha by bola ohodnotená vyššie!

2. čestné uznanie: Bedrich Formánek (Bratislava), č. 386: b. Ka8, Dh5, Sd5, Sh6, Vg7 (5), č. Kf8, Da1, Sb2, Jd8, Pa2 (5), mat 2. ťahom. 1.Sc1 – Téma Loyd s čistým matom po 1...K:g7.

1. pochvalná zmienka: József Szöghy (Budapešť), č. 395: b. Kd8, Dg7, Vc8, Ve6, Sa1, Sb1, Ja5, Pf5 (8), č. Kd5, Vb3, Vc2, Jc3, Pa7, d6, e3 (7), mat 2. ťahom. 1.Jc4 Téma rozštiepenia matov. Hoci táto myšlienka bola už často spracovaná, zdá sa, že symetrické maty bielej dámy sú originálne.

2. pochvalná zmienka: Ľudovít Lačný (Banská Štiavnica), č. 370: b. Kc5, Dg7, Se2, Sg5, Pe6 (5), č. Kf5, Vh6, Pe3, e4, e5, f4 (6), mat 2. ťahom. 1.S:f4 – Meredith. Tempovka. Tri dobre pôsobiace vežové samoblokády na 1 línii a 1 čistý mat po 1...e:f4. Dobrý úvodník.

Rozhodca: Andrej Ančin (Komárno).

Akékoľvek námietky proti rozsudku do konca júla 1953 pošlite na adresu vedúceho rubriky.


Vzad <<  >> Vpred