Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 3. 1973)


Úloha č. 9

Vasilij Platov a Michail Platov

"Deutsche Schachzeitung" 1807

Biely na ťahu vyhráva (4–5)Kontrolná notácia: b. Kf3, Sb7, Pd6, h5 (4), č. Kg7, Sc1, Ja4, Pf7, g5 (5). Ako je naším zvykom aj do tejto štvrťročnej súťaže dávame jednu kvalitnú štúdiu. Riešenie sa vidí byť na prvý pohľad celkom ľahké a jednoduché, ale keď čierny bude robiť tie najsilnejšie kroky, otázka výhry pre bieleho sa podstatne skomplikuje. Väčšina našich riešiteľov robí tú chybu, že namiesto najsilnejších krokov čierneho volí kroky slabšie a tým, samozrejme, uľahčujeme bielemu výhru, resp. remízu (ak zadanie znie na remízu) a dochádza k nesprávnemu "riešeniu". Témou alebo konečným cieľom každej štúdie je docieliť takú pozíciu, kde biely buď dáva mat, alebo získava jasnú a rozhodujúcu prevahu (pri zadaní "biely na ťahu vyhráva"), je zrejmé, že v dnešnej štúdii ide o získanie rozhodujúcej materiálnej prevahy, t. j. o premenu jedného pešiaka na dámu (sú ale prípady, že pešiak sa musí premeniť na inú slabšiu figúru ako je dáma, ale v našom prípade tomu tak nie je).


Riešenie problému č. 5: 1.Sa8:g2 g5-g4 2.Vc8-c6 g4-g3 3.Jg1-f3 Kc4-d5 4.Jf3-d2 mat. Napodiv niektorí riešitelia vyhlásili úlohu za neriešiteľnú a iní pri riešení si neuvedomili, že po Je5+ je pole d4 pre čierneho kráľa voľné.


Stav štvrťročnej súťaže po 5. kole

P. Durst (Levoča), J. Fabiny (Bindt) a M. Perháč (Slovinky) po 12 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia), V. Durst (Hnilčík), V. Juhár (Poproč), L. Kočík (Košice), V. Ressler (Michalovce), M. Vajkuny (Košice) a E. Višňovský (Michalovce) po 8 bodov. E. Ackerman (Michalovce), Š. Burkuš (Košice), L. Halaj (Drienovec), J. Imrich (Urbov), M. Šeliga (Svit), K. Suchár (Prešov), M. Vokálová (Prešov), O. Zoričák (Levoča), T. Horváth (Valaliky) a B. Klescht (Košice) po 6 bodov. F. Divok ml. (Levoča), Ing. E. Figulová (Košice), V. Kaščák (Bardejov), J. Kovalský (Čierna nad Tisou), P. Michlík (Kravany), J. Majerčák (Tatranská Lomnica) a P. Horváth (Košice) po 4 body. F. Džuppa (Michalovce), M. Kamenský (Štítnik), B. Macko (Prešov) a F. Šveda (Košice) po 2 body. J. Fábry (Medzev) 12 bodov.


Vzad <<  >> Vpred