Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 3. 1973)


Úloha č. 10

Vladimír Juhár, Poproč

Originál pre VN

Mat 2. krokom (4–4)Kontrolná notácia: b. Kh7, Da7, Sb7, Vf7 (4), č. Kd7, Sc7, Je7, Pg7 (4). Dalo by sa povedať, že je to úloha siedmej horizontály, ale na začínajúceho skladateľa je to dobré.


Riešenie problému č. 6 pre skomolený diagram (platí v plnom rozsahu kontrolná notácia), prinesieme v budúcej šachovej rubrike. Mnohí riešitelia napriek tomuto, skutočne dôkladnému (azda práve preto), skomoleniu sa pridržiavali kontrolnej notácie a poslali správne riešenia.


Stav štvrťročnej súťaže po 6. kole

E. Ackerman (Michalovce), P. Durst (Levoča), J. Fábry (Medzev), J. Fabiny (Bindt), J. Majerčák (Tatr. Lomnica), E. Višňovský (Michalovce) a M. Vokálová (Prešov) po 14 bodov. F. Divok ml. (Levoča), M. Perháč (Slovinky) a K. Suchár (Prešov) po 12 bodov. A. Brídzik (Veľké Revištia), V. Juhár (Poproč) a V. Ressler (Michalovce) po 10 bodov. V. Durst (Hnilčík), Ing. J. Imrich (Urbov), L. Kočík (Košice), M. Šeliga (Svit), M. Vajkuny (Košice) a T. Horváth (Valaliky) po 8 bodov. Š. Burkuš (Košice), L. Halaj (Drienovec), D. Zoričák (Levoča) a B. Klescht (Košice) po 6 bodov. Ing. E. Figulová (Košice), P. Horváth (Košice), V. Kaščák (Bardejov), J. Kovalský (Čierna nad Tisou) a P. Michlík (Kravany) po 4 body. F. Džuppa (Michalovce), M. Kamenský (Štítnik), B. Macko (Prešov) a F. Šveda (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

Všetkým, hlavne nováčikom: U samomatu čierny nechce, ale je nútený dať bielemu mat. Tým sa vlastne úloha odlišuje od pomocného matu (bez ohľadu na to, kto začína). Preto čierny hrozbu matu nemusí kryť, ale bráni len samotný mat.

Peter Durst, Levoča: Z úloh vami urgovaných bola spoločná úloha s J. Majerčákom už uverejnená pod č. 8. Ďalšie budeme postupne uverejňovať. Dve z nich, ale nie sú korektné. U úlohy x2 Kh8/Ke4 je možné 1.Dg1-h1+ a 2.Dg1-f3 mat. U úlohy posledne zaslanej x3 Kc7/Kb4 je možné 1.Je3-d5+ Kb4-b3 2.Df5-b1 mat a keď 1...Kb4-b5(a5) 2.Df5-d7 ľub. 3.Va1:a4 mat alebo Dd7:a4 mat.

Štefan Burkuš, Košice: Nakoľko váš list sa netýka len šachu, ale aj mnohých iných otázok, odovzdal ho vedúci šachového okienka redakcii VN. Za úlohy č. 2, 3 a 4, máte predsa plný počet bodov, t.j. dovedna 6 bodov. Pokiaľ ide o úlohu č. 1, nie ste len vy jediný, kto bol neoznámenou zmenou dňom uverejňovania šachových úloh postihnutý.Vzad <<  >> Vpred