Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(15. 12. 1946)


Problém č. 8

Ľudovít Pramuga, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: b. Kd7 Vc4 Sg8 Ja8 Jd3 Pb3 Pe2 (7), č. Kd5 Vf5 Sd6 Pc7 Pf7 Pf4 (6) – dvojťažka.

Riešenie: 1.Sh7 t. 1...f3 2.e4#, 1...Ve5 2.J:f4#, 1...V~ 2.Se4#, 1...f6 2.Sg8#, 1...Se5 2.Jb4#, 1...S~ 2.J:c7#, 1...c~ 2.Jb6#


Vzad <<  >> Vpred