Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 5. 1985)


Problém č. 1500

Arnold Pongrácz

Oesterreichische Lesehalle 1885

Mat 3. ťahom (11+11=22)


Problém č. 1501

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+13=27)Kontrolná notácia: 1500: bKh3 De8 Ve7 Sc3 Jd6 Je1 Pb5 d3 e2 f5 g4 (11), čKf4 Da4 Vc1 Vh8 Sd8 Sg6 Jc4 Jf8 Pa7 d5 h7 (11) – trojťažka, 1501: bKf3 Dg8 Vd1 Ve2 Sa7 Sg2 Jd8 Je5 Pa3 b3 c2 c5 d4 g4 (14), čKd5 Df7 Vg7 Vh4 Sa8 Sd6 Jc7 Jf5 Pb4 e7 g3 g5 h6 (13) – dvojťažka.

Jubilejná skladba č. 1500 od prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (1810–1890) bola uverejnená pred 100 rokmi v V. ročníku rakúskeho šachového mesačníka Oesterreichische Lesehalle. V č. 1501 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...J:d4+, b:a3 (téma Z–23–34).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1478 (Klüver) z 7. 2. 1985. 1.Ja5 b:a5 2.Ka3 a4 3.Vb3 a:b3 4.g4 mat. Obete motivované zrušením patu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1479 (Wotawa) z 7. 2. 1985. Autorovu intenciu 1.c7 Vd6+ 2.Kb5! (2.Kb7 Vd7!) 2...a6+ 3.Kc5 V:d3 4.Kb4 a5+ 5.Kc4 Vd1 6.Kb3 Vc1 7.a3! V:c7 pat (7...h4 8.c8D V:c8 pat) znehodnocuje neriešiteľnosť, lebo po 2...Vb6+! 3.Kc5 Vb1! 4.Kd6? Vc1 (4.d4? Vc1+!) čierny vyhrá. Pretože podľa propozícií našej dlhodobej riešiteľskej súťaže zo dňa 14. 2. 1985 v prípade, že skladba je neriešiteľná, autorom zamýšľané riešenie nebodujeme, získali 5 bodov za dôkaz neriešiteľnosti tejto štúdie iba traja riešitelia: Bandžuch, Kovalič a Nagy (ostatní riešitelia nezískali preto ani bod). Skladba bola reprodukovaná veľakrát v mnohých knihách, a preto klobúk dolu pred trojicou riešiteľov, ktorá po 30–tich rokoch objavila túto nekorektnosť.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1430–1479) uverejníme 16. 5. 1985.

* Nasledujúce Šachové okienko vyjde výnimočne už v utorok dňa 7. 5. 1985.


Vzad << >> Vpred