Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 8. 1983)


Problém č. 992 – originál

Ján Patarák, Košice

Mat 4. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Kf8, Vb1, Se3, Sg4, Je2, Pb5, e4 (7), č. Kf6, Va1, Sa4, Pa6, c7, d7, e5, f3, g5, g6 (10). Začína biely a pri najlepšej obrane čierneho dá mat najneskôr štvrtým ťahom. V probléme si treba všimnúť hlavný plán bieleho, ktorý sa podarí až po správnych prípravných ťahoch. Riešenie problému zašlite do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 986 (R. Lokaj – 2X): Zdanlivé hry: 1...d3, e:f4 2.Dc4, Ve6 mat. Riešenie: 1.Dd6 hrozí 2.Dg6 mat, 1...d3, e:f4, S:f4, Je3 2.Vc4, De6, Jf2, J:g3 mat. Jednoduchá klasická dvojťažka so zámenou dvoch matov v zdanlivej hre a v riešení.

Riešenie s úvodníkom en passant je možné iba v tom prípade, ak sa jednoznačne dokáže posledný ťah čierneho, čo v tomto prípade nie je možné. A tak traja riešitelia z 38 nezískali úvodné 2 body do štvrťročnej súťaže.


Konečný stav súťaže za 2. štvrťrok 1983

Za problémy č. 983-985 bolo možné získať 16 bodov (6+5+5) a celkove za súťaž 61 bodov. Vďaka dobrému záveru sa na prvé dve miesta prebojovala dvojica riešiteľov so ziskom 56 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves) a M. Bednár (Kurima). Ďalšie poradie: 55 bodov: J. Holubec (Košice) a M. Revay (Spišská Nová Ves), 49: M. Perháč (Slovinky), 46: L. Matoňák (Poprad), 42: M. Jurkovský (Prešov), 41: A. Mitrík (Mníšek nad Hnilcom), 39: F. Paluška (Michalovce) a O. Štofko (Bijacovce), 37: D. Kall (Prešov), 36: J. Marcin (Bardejov) a M. Svrček (Vrútky), 35: A. Bidleň (Humenné), L. Papp (V. Kapušany) a M. Sabo (Dlhé nad Cirochou), 30: J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou), 29: P. Kruško (Becherov) a P. Šurkala (Chmeľová), 27: J. Šatník (Topoľovka), 23: M. Ruščák (Šebastovce), 20: V. Klein (V. Folkmár), 15: J. Mikula (Bardejov), 14: K. Suchár (Prešov), 13: M. Kašper (Levoča), 12: J. Pašiak (Trebišov) a J. Tirpák (Trebišov), 10: S. Hudák (Topoľovka), 9: L. Kočík (Košice) a M. Končík (Košice), 8: J. Derňár (Košice), 7: P. Durst (Levoča), 2: L. Bleha (V. Kapušany), M. Gališin (Medzilaborce), J. Kasperkevič (Stará Ľubovňa), J. Valko (Košice), L. Varga (Čaňa), V. Varchol (Becherov), F. Vokál (Prešov) a L. Zvada (Spišská Nová Ves).

Štvrťročnú súťaž viedol a vyhodnotil Jozef Majerčin. Námietky proti bodovému stavu môžu riešitelia podať telefonicky na č. tel. 217 80 alebo písomne do 26. 8. 1983.


Mená výhercov knižných cien uverejníme neskôr.


Vzad <<  >> Vpred