Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 3. 2. 1963)


Úloha č. 3

inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kb4, Dh3, Ve3, Sf8, Jb8, Jg3, Pb5, c4, d2 (9), č. Kd4, Ve7, Vf6, Sd7, Jd1, Jf2, Pd3, d5 (8).


Riešenie problému č. 1: 1.g4-g5 (hrozba 2.Jf4-e2 mat alebo 2.Jf4:e6 mat), 1...Df8:f4+ 2.Vh4:f4 mat, 1...Sg7:e5 2.Db5-b4 mat, 1...Vd6-d5 2.Je5-c6 mat, 1...Ja4-c5 2.Db5:b2 mat. Ostatné varianty sú zrozumiteľné.


Stav súťaže po 1. kole

M. Mihalisko, Niž. Čabiny, M. Murajda, Drienov, B. Blišťan, Sp. Nová Ves, J. Pirchala, Kežmarok, J. Gaján, Sp. Podhradie, I. Dzuriš, Prešov, K. Suchár, Prešov, M. Gribus, Medzilaborce, M. Holodňák, Prešov, T. Štefko, Matejovce, E. Kozma, Hencovce, J. Hlisnikovský, Štrba, L. Zvada, Biele Vody, J. Niemec, Humenné, M. Tančak, Košice, A. Kniebügel, Poprad, L. Lojkovič, Lubeník všetci po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred