Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 11. 1983)


Problém č. 1005 – originál

Martin Puci, Zemplínske Hradište

Mat 2. ťahom (9–4)Kontrolná notácia: b. Kg7, Va6, Vf6, Sb6, Sh1, Pd5, d6, e4, f3 (9), č. Ke5, Vc2, Sg2, Jc6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Skladba je v poradí druhou uverejnenou úlohou autora (prvá v Nedeľnej Pravde) a má strategický obsah. Jej riešenie zasielajte do 14 dní na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 999 (M. Bednár): 1.Kb3? hr. 2.Jf5 A, Jc2 B++, 1...Sd3 b 2.Je6++ C, 1...Sc4+! a, 1.Kc2? hr. 2.Je6 C, Jb3 D++. 1...Sc4 a 2.Jf5 A++, 1...Sd3+! b. 1.Sb5? hr. 2.Jf5 A, Jc2 B, Je6 C, Jb3 D++, 1...Sc4 a, Sd3 b 2.Jf5 A – Jc2 B++, Je6 C – Jb3 D++, 1...S:b5!, 1. riešenie: 1.Se6! hr. 2.Jf5 A, Jc2 B++, 1...Sd3 b 2.Jb3 D++, 2. riešenie: 1.Sf5! hr. 2.Je6 C, Jb3 D++, 1...Sc4 a 2.Jc2 B++. Dvojitá Dombrovskisova téma spojená so zámenami hier, matov i hrozieb na štyroch poliach. Výborná dvojťažka ukazujúca smer súčasného vývoja dvojťahových skladieb. V mnohých súťažiach by zrejme táto úloha získala niektorú z cien. Maximálny bodový zisk 2 body. Konečný stav riešiteľskej súťaže za tretí štvrťrok 1983 prinesieme nabudúce.


MAJSTROVSTVÁ SSR V RIEŠENÍ (3.)

Dnes prinášame kontrolné notácie skladieb predložených riešiteľom vo Vrútkach na druhý deň. Opäť si čitatelia ŠO môžu zasúťažiť sami so sebou. Časový limit na oba pomocné maty bol 35 minút, na dve mnohoťažky – 55 minút, na dva samomaty – 35 minút.

P2X: (M. Persson, Springaren 1978, pochv. zmienka), b. Kf7, Va1, Vc1, Sc5, Ja7, Jc7 (6), č. Kb8, Dh5, Vg6, Vh4, Sd6, Jd4 (6). P4X: (A. Lundström a C. Jonsson, Feenschach 1982), b. Kh1, Vd8, Sg6, Pb4, d4, d5, f2 (7), č. Ke4, Pb5, f3, f4, f5 (5).

4X: (H. Rosseto, Mem. Henneberger 1960, IV. cena), b. Kg8, Dd8, Sc3, Pd3 (4), č. Ka1, Vb2, Pb3 (3). 4X: (A. Sutter, Schweizerische Schachzeitung 1930), b. Kc1, Vb5, Sa1, Sa2, Jb2, Pa4 (6), č. Kc3, Pa5, b6, c2, f4, f5 (6).

S2X: (Gedda, Gazetta Czestochowa 1978), b. Ke2, Df7, Vf5, Sc2, Ja2, Jb3, Pd6, g3, h5 (9), č. Ke4, Vb1, Ve8, Sa6, Sf8, Ja4, Jd3, Pb2, b7, c3, g4, g6, h6 (13), S3X: (P. Sickinger a M. Zucker, Feenschach 1982), b. Kc2, Da5, Vb1, Vc4, Sd1, Sg1, Jc3, Jd4, Pb3, b6, e2 (11), č. Ke3, Vf2, Vf3, Sa1, Sf1, Jg3, Pb2, b7, e4, e6, f4, f5 (12).

Riešenia týchto skladieb uverejníme nabudúce, nezasielajte ich do redakcie.


Vzad <<  >> Vpred