Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1975)


Úloha č. 49

Vasilij Platov a Michail Platov

I. cena

Rigaer Tageblatt 1909

Biely začína a vyhrá (5–4)Kontrolná notácia: b. Kg3, Se7, Jg1, Pd3, h5 (5), č. Ke3, Pa2, d5, h7 (4). Na konci štvrťročnej súťaže, ako obvykle, prinášame jednu peknú, ale aj náročnejšiu štúdiu, ktorá napriek svojmu úctyhodnému veku nestratila nič na zaujímavosti a kvalite.


Riešenie problému č. 44: 1.Dg1-g4 s hrozbou 2.Dg4:e6+ Se4-d5 3.De6:d5 mat, 1...Ja2-c3 2.d2-d3+ Se4:d3 3.Jc2-e3 mat, 1...Vg7:e7 2.Jc2-e3+ d4:e3 3.d2-d3 mat. Ako vidieť nastalo prehodenie poradia 2. a 3. kroku bieleho. Iné obrany čierneho nemajú význam a nekryjú hrozbu.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

P. Durst (Levoča), J. Fábry (Poprad), M. Gajdoš (Zamutov), L. Holubecký (Košice), M. Kašper (Levoča), L. Kočík (Košice), S. Kovaľský (Gelnica), Š. Petrovič (Levoča) a V. Pipta (Trebišov) po 19 bodov. J. Filo (Slovenská Ľupča) a T. Horváth (Valaliky) po 17 bodov. Č. Bára (Jackov) a F. Hadušovský (Hrabušice) po 16 bodov. D. Harčarová (Levoča), J. Krištofóry (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a M. Sedláková (Želiezovce) po 15 bodov. J. Fabiny (Bindt) 14 bodov. D. Mikulajčík (Košice), F. Ondrej (Košice) a J. Štec (Košice) po 12 bodov. P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) 11 bodov. A. Priščák (Bardejov) 10 bodov. M. Kačmarík (Veľké Kapušany) a J. Majerčák (Tatr. Lomnica) po 6 bodov. J. Ivanoc (Milhostov) 5 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) a F. Kassaj (Malý Kamenec) po 4 body. L. Jasuš (Rožňava), Š. Majoroš (Košice) a J. Rešetár (Trebišov) po 2 body.


Odkaz redakcie

Čestmír Bára, Jackov: Tak ako ste nám poslali diagram opravenej päťťažky (Ka3, Ka8) bez kontrolnej notácie, mat nie je možný, lebo na stĺpci b nie je biela veža. Pre budúcnosť posielajte vždy aj diagram aj kontrolnú notáciu. Táto požiadavka platí pre všetkých autorov zasielaných problémov.


Vzad <<  >> Vpred