Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 6. 1965)


Úloha č. 13

Vasilij Platov

Šachmaty 7/1922

Biely na ťahu vyhrá (5–5)Kontrolná notácia: b. Kh1, Se8, Pa5, d3, f2 (5), č. Ke2, Sh7, Pd5, g5, h2 (5).


Riešenie problému č. 11: 1.Jc1-e2 (nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode ťahu), 1...d2-d1D (S, J) 2.Da1-c3 mat, 1...d2-d1J 2.Je2-d4 mat, 1...Kc2-d1 2.Da1:b1 mat, 1...Kc2-d3 2.Da1-c3 mat, 1...Sb1-a2 2.Je2-d4 mat. Nejde 1.Jc1-a2? Sb1:a2!, lebo Jb3 je viazaný a nemôže dať mat na poli d4.


Stav súťaže po 4. kole

I. Dzuriš (Giraltovce), inž. J. Karel (Praha), D. Liščinský (Kežmarok), A. Zlacký (Svit), L. Zvada (Biele Vody) a S. Vokál (Prešov) po 11 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), J. Mušuka (Humenné), S. Zábojník (Košice) a Dr. M. Svoboda (Medzilaborce) po 9 bodov. J. Gaján (Sp. Podhradie), A. Heinrich st. (Jasov) a F. Mička (Košice) po 7 bodov. Dr. A. Novotný (Sabinov), K. Suchár (Prešov) a F. Vyzisk (Sp. Nová Ves) po 5 bodov. T. Horváth (Valaliky) 4 body. L. Murcko (Hajtovka) a M. Tajcnár (Kluknava) po 2 body. J. Hamrak (Šaca) 1 bod.


Odkaz redakcie

J. Hamrak, Šaca a Dr. A. Novotný, Sabinov: Za neúplné riešenie úlohy č. 11 sa vám priznáva len po 1 bode.

S. Vokál: Oba vaše originály – pomocné maty 2. ťahom sú úplne nekorektné, lebo pripúšťajú veľa vedľajších riešení.

1. úloha 1.Sc8-h3 a potom po rozviazaní veže 2.Vd5-f5 mat.

2. úloha: 1.Jd5-f6 (c6) a potom 2.Ve5-e6 mat.


Vzad <<  >> Vpred