Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 7. 1985)


Problém č. 1103 – originál

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kb1, Df6, Ve1, Vg3, Sg8, Jb3, Jc6, Pa2 (8), č. Kc3, Va3, Vh2, Sa5, Jd3, Jg2, Pb2, c4, d6, d7, e5, h5 (12), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Autora dnešného originálu netreba našim čitateľom bližšie predstavovať. Je ním nestor slovenskej šachovej skladby – Alexander Pituk. 26. októbra minulého roku sa v plnom zdraví dožil 80. narodenín. Prvotinu mal uverejnenú 27. 8. 1927 v denníku "Prágai Magyar Hirlap". S jeho menom sú spojené originálne a stále živé problémy, v ktorých prednosť zväčša dostávala strategická škola. Sústreďuje sa prevažne na dvojťažky, ale z jeho šachovnice vyšla už aj nejedna výborná trojťažka či iná skladba. Medzi najväčšie úspechy každého skladateľa patrí uverejnenie problémov v Albumoch FIDE. A. Pituk mal v nich umiestnených 16,5 skladby, jeho najväčší prínos je vo vedení nastupujúcej generácie hlavne 50-tych rokov. Na rozličných súťažiach získal vyše 50 cien, z toho 18 prvých a ďalšie vyznamenania. Za svoju plodnú celoživotnú prácu v oblasti šachovej skladby dostal Alexander Pituk v roku 1979 titul Zaslúžilý majster športu. Zostáva aj napriek veku naďalej autorsky činný a získava aj ďalšie úspechy. Jedným z posledných je aj II. cena v časopise "Pedagógusok Lapja" za rok 1982.

Zaujímavou prácou prispel do našej ročnej skladateľskej súťaže. Skladba obsahuje jednu zvodnosť, ale hlavne vtipné riešenie s 11 variantmi, ktoré odporúčame pozorne preštudovať. Záverom poprajme skromnému človeku a veľkému skladateľovi hodne zdravia a stálu radosť zo šachovej skladby.

Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese), jedného zo správnych riešiteľov minulého a dnešného problému odmeníme knihou.


Riešenie problému č. 1097 (M. Henrych): Skladba poriadne potrápila riešiteľov. Navonok jednoduchú pozíciu viacerí podcenili. V A-pozícii riešilo 1.Vc7! s hrozbou 2.Vd7 mat, 1...b:c5, Jgf8, Jhf8, e3 2.V:c5, Je7, Jf6, Sf3 mat. Do obsahu však patrí aj pätica pokusov: 1.Sc7?, b:c5!, 1.S:b6?, Va8!, 1.Se7?, Jgf8!, 1.Sf6?, Jhf8!, 1.Sg5? e3! V B-pozícii rieši: 1.S:b6! s hrozbou 2.d8D mat. Obsah je analogický ako v A-pozícii. Moderná skladba s presným výberom úvodníka.

Z úspešných riešiteľov problémov č. 1096 a 1097 získava knižnú odmenu: Ing. Jozef Ružinský, trieda SNP 92, Košice.


Vzad <<  >> Vpred