Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 5. 1987)


Problém č. 1702

Jevgenij Permiakov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 1703

Frank Richter, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 1702: bKd1 Dh5 Ve7 Se4 Jc3 Jc4 Pg2 (7), čKf4 Dg8 Jh6 Pd3 e5 f3 g3 (7) – dvojťažka, 1703: bKb4 Dg3 Vc7 Sh2 Jd6 Je7 Pd3 (7), čKd4 Vb8 Vd1 Se2 Sh8 Jb3 Jh4 Pb5 (8) – dvojťažka.

V č. 1702 si okrem riešenia a zdanlivých hier 1...Dg4, Dg5 všimnite aj tematický zvodník. Č. 1703 obsahuje zase tematickú dvojitú hrozbu v tematickom zvodníku a riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1685 (Janočko) z 26. 2. 1987. Zvodník 1.Df1? tempo, 1...K:a5, Ka3, K:c5 2.J:c6, Jc2, D:c4 mat, viazne na 1...a3! Zvodník 1.Df6? tempo, 1...K:a5, Ka3, K:c5 2.J:c6, Jc2, Dd6 mat, viazne na 1...a3! Zvodník 1.Df3? tempo, 1...K:a5, K:c5 2.J:c6, Dc3 mat, viazne na 1...a3! Nejde ani 1.Jc2+?, Jb3? pre 1...K:a5!, a:b3! Rieši 1.De4 tempo, 1...K:a5, Ka3, K:c5, a3 2.J:c6, Jc2, Jde6, Jb3 mat. Známe determinujúce nevýhody ťahu (L. Salai, Martin). Priveľa konštrukčných ústupkov nezodpovedá bohatosti obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov: 119 b: I. Bandžuch, Fr. Bauer, Ing. J. Krošlák, J. Luky, Ing. Š. Nagy, M. Nemček a L. Salai, 117 b: Ing. P. Cinko, B. Moravčík, P. Osrman a Ing. S. Šuhajda, 116 b: M. Revay, 115 b: Ing. A. Bidleň a J. Svoboda, 114 b: M. Svrček, 112 b: O. Hons, 111 b: S. Brnák, 110 b: Ing. L. Langhoffer a V. Moravčík, 107 b: P. Beňovič a Ing. S. Tallová, 106 b: Ing. L. Brachtl a Ing. L. Krump, 105 b: E. Gajdoš, 104 b: M. Méri a J. Tomanička, 103 b: J. Krošlák, 99 b: K. Suchár, 98 b: J. Nízky, 90 b: M. Grodovský, 79 b: Z. Modlitba, 78 b: M. Henrych, 73 b: J. Kulik, 51 b: A. Damborský, 40 b: L. Wittner, 38 b: B. Lukáč, 35 b: P. Miklus, 32 b: P. Durst, 30 b: Z. Hrica, 26 b: Ing. J. Kovalič, 24 b: R. Tolnai, 19 b: Ing. J. Pilár, 14 b: Ing. M. Pilka, 12 b: J. C. Benítez, P. Fillipi a J. Pilinský, 10 b: A. Balušík, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred