Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 12. 1965)


Úloha č. 26

Vasilij Platov a Michail Platov

Deutsche Schachzeitung (1037) 03/1907

Biely na ťahu remizuje (2–4)Kontrolná notácia: b. Ka8, Vc3 (2), č. Kh8, Sd1, Pd2, d6 (4).


Riešenie problému č. 24: 1.Jd4-e2 (hrozí 2.Db4-d4 mat), 1...Vc1-d1 (1...Je1-c2) 2.Je2-c3 mat, 1...Vc1-c4 2.Db4-d6 mat, 1...Vf1-f4 (1...Je1-f3) 2.Je2:f4 mat.


Stav súťaže po 4. kole

M. Kižik (Košice), L. Kramár (Letanovce), S. Vokál (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 10 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) 6 bodov. Dr. A. Novotný (Sabinov) 4 body. J. Fábry (Medzev), A. Heinrich st. (Jasov), M. Holodňák (Prešov), T. Horváth (Valaliky) a L. Murcko (Hajtovka) po 2 body.


Dnešná úloha je posledná v súťažnom období za štvrtý kvartál a v budúcom šachovom okienku začíname novú riešiteľskú súťaž za rovnakých podmienok.

Všetkým našim riešiteľom a prispievateľom želáme v novom roku veľa šťastia!


Vzad <<  >> Vpred