Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 9. 1979)


Úloha č. 788

Ján Peták, Spišský Hrušov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kc8, De5, Vb4, Se2, Se7, Ja6, Pc5 (7), č. Kc6, Sa4, Je4, Jg7, Pb5, d5, d6 (7).


Riešenie problému č. 783 od Mariána Jurkovského zo Spišskej Novej Vsi. b. Kb6, Va8, Ve4, Sc5, Sg8, Jb1, Jh1, Pc2, f6, h7 (10), č. Kd5, De6, Vf3, Sc3, Je8, Pa5, c6 (7): 1.Jh1-f2 s hrozbou 2.Sg8:e6 mat, 1...Je8-c7 2.Va8-d8 mat, 1...De6:g8 2.h7:g8D (S) mat, 1...Sc3-e5 2.c2-c4 mat, 1...Vf3:f6 (Vf3:f2) 2.Jb1:c3 mat, 1...De6-f7 2.Sg8:f7 mat. Ostatné kroky čierneho sú bezvýznamné.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt), Z. Hrica (Malacky) a J. Šefčík (Bijacovce) po 22 bodov. A. Kráľ (Bardejov), L. Matoňák (Poprad) a J. Wiravec (Ploské) po 21 bodov. I. Dzuriš (Bardejov), J. Gura (Žilina) a S. Škerlík (Bardejov) po 20 bodov. F. Svozil (Košice) 19 bodov. V. Pipta (Trebišov) 18 bodov. M. Andrus (Sabinov), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fábry (Poprad), J. Majerčin (Košice), J. Peták (Spišský Hrušov) a J. Mikolaj (Kvetnica) po 17 bodov. O. Mihalčo (Košice) a J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) po 16 bodov. J. Bazár (Humenné) a M. Marčák (Spišská Belá) po 15 bodov. L. Bleha (Veľké Kapušany) a J. Majerčák (Spišská Belá) po 11 bodov. V. Kaščák (Bardejov) 10 bodov. P. Ďurica (Barca) a Š. Pavlík (Gelnica) po 6 bodov. J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou) a J. Novák (Krompachy) po 4 body. MUDr. J. Lukasiewiczová (Košice) a O. Rudy (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

Všetkým riešiteľom: Pretože úloha č. 784 od Z. Hricu je nekorektná (najmenej 2 vedľajšie riešenia), sme nútení túto úlohu zo súťaže vyškrtnúť.


Vzad <<  >> Vpred