Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 8. 1979)


Úloha č. 783

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kb6, Va8, Ve4, Sc5, Sg8, Jb1, Jh1, Pc2, f6, h7 (10), č. Kd5, De6, Vf3, Sc3, Je8, Pa5, c6 (7).


Riešenie problému č. 778 od Petra Poláka z Borského Petra. b. Kh8, Dh7, Se5, Ja5, Jc4, Pe4 (6), č. Kd3, Ve1, Vf1, Sa3, Sd1, Pa4, b4, e2, f2, f7, g5, h3 (12): 1.Se5-f6 h3-h2 2.e4-e5+ Kd3-d4 3.e5-e6+ Kd4-c5 4.Dh7-f5 mat, 1...b4-b3 2.Dh7:h3+ Kd3:e4 3.Dh3-g4+ Ke4-d3 (d5) 4.Dg4-f5 mat, 2...Kd3-c2 3.Jc4:a3+ Kc2-c1 4.Dh3-e3 mat, 3...Kc2-d2 4.Dh3-c3 mat, 1...Sa3-b2 2.Sf6:b2 Kd3-c2 3.e4-e5+ f7-f5 4.Dh7:f5 mat, 2...f7-f5 3.Dh7:f5 ľub. 4.e4-e5 mat, 1...Sd1-c2 2.Dh7-f5 s hrozbou 3.Df5-d5 mat, 2...Sa3-b2 3.Df5-d5+ Sb2-d4 4.Dd5:d4 mat, 2...Sc2 ľub. 3.e4-e5+ Kd3-c3 (d4) 4.e5-e6 mat. Je zaujímavé, že niektorí riešitelia vyhlásili túto úlohu po 1...b4-b3 za neriešiteľnú.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

M. Andrus (Sabinov), I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), I. Dzuriš (Bardejov), J. Fábry (Poprad), Z. Hrica (Malacky), A. Kráľ (Bardejov), O. Mihalčo (Košice), S. Škerlík (Bardejov) a J. Wiravec (Ploské) po 8 bodov. J. Šefčík (Bijacovce) 6 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt), J. Gura (Žilina), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), J. Novák (Krompachy), J. Peták (Spišský Hrušov), V. Pipta (Trebišov) a J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) po 4 body. J. Bazár (Humenné), L. Bleha (Veľké Kapušany), V. Kaščák (Bardejov), Š. Pavlík (Gelnica) a F. Svozil (Košice) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred