Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 8. 1979)


Úloha č. 784

Zdenko Hrica, Malacky

Originál pre VN

Mat 3. krokom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kg1, Dd4, Vb5, Vc6, Jb6, Jh8, Pe7, f7, g2, h2 (10), č. Kg4, Vg7, Vh7, Sh6, Jf4, Pd3, h5 (7).


Riešenie problému č. 779 od Ing. Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kb8, Ve3, Vf7, Sa5, Sb3, Jf4, Jg3, Pb4, d4, d5 (10), č. Kd6, Vg5, Sd3, Sd8, Je4 (5): 1.Sb3-a4 s hrozbou 2.Vf7-d7 mat, 1...Vg5-g7 2.Jg3-f5 mat, 1...Sd8-c7+ (e7) 2.Sa5:c7 mat (-c7 mat) 1...Sd3-b5 2.Jg3:e4 mat, 1...Je4-f6 2.Ve3-e6 mat, 1...Je4-c5 2.b4:c5 mat (d4:c5 mat duál).


Konečný stav riešiteľskej súťaže za II. kvartál t. r.

V. Pipta (Trebišov) 44 bodov. A. Nandráži (Kameňany) a J. Šefčík (Bijacovce) po 41 bodov. M. Slovinský (Smolnícka Huta) 40 bodov. J. Wiravec (Ploské) 38 bodov. J. Majerčin (Košice) 37 bodov. V. Skalský (Košice) 36 bodov. I. Dzuriš (Bardejov) a Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) po 35 bodov. S. Škerlík (Bardejov) 34 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 32 bodov. Z. Hrica (Malacky) a A. Kráľ (Bardejov) po 29 bodov. J. Novák (Krompachy) 26 bodov. J. Peták (Spišský Hrušov) 25 bodov. M. Bednár (Kurima) 24 bodov. J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) a Vojtech Kaščák (Bardejov) po 21 bodov. Jozef Fabiny (Bindt) a J. Fábry (Poprad) po 20 bodov. L. Bleha (Veľké Kapušany), J. Fedor (Jaklovce) a O. Štofko (Bijacovce) po 19 bodov. F. Svozil (Košice) 14 bodov. F. Kaščák (Vranov nad Topľou) 10 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 9 bodov. L. Kočík (Košice) a J. Köszegy (Hažín nad Cirochou) po 8 bodov. J. Majerčák (Spišská Belá) a P. Durst (Vyšné Hágy) po 5 bodov. F. Dulák (Michalovce) a P. Dlugoš (Krivany) po 3 body. P. Pagač (Spišské Podhradie), F. Rajko (Košice) a J. Osvald (Spišská Nová Ves) po 2 body.


Knižné odmeny získavajú

Vasil Pipta, 075 01 Trebišov, Škultétyho 1945.

Artúr Nandráži, 049 62 Kameňany 72, okr. Rožňava.

Ján Šefčík, 053 06 Bijacovce 42.

Martin Slovinský, 055 65 Smolnícka Huta 127.

Juraj Wiravec, 044 44 Ploské 78.

a žrebom: Ján Savkanič, 067 82 Dlhé nad Cirochou.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký.


Vzad <<  >> Vpred