Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 8. 1979)


Úloha č. 782

Ján Fábry, Poprad

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–13)Kontrolná notácia: b. Kc7, Df2, Va2, Vh5, Se2, Jc5, Jd6, Pb7, f4 (9), č. Kd5, Da1, Ve7, Sc2, Sg7, Je5, Jg5, Pa5, a7, c3, d7, e6, f3 (13).


Riešenie problému č. 777 od Ota Mihalča z Košíc. b. Kb1, Df6, Sg7, Sh1, Jf3, Jg3 (6), č. Kd3, Ja2, Sc5 (3): 1.Df6-b2 s hrozbou 2.Db2-e2 mat, 1...Kd3-c4 2.Jf3-e5 mat, 1...Kd3-e3 2.Db2-d2 mat, 1...Ja2-c3+ 2.Db2:c3 mat, 1...Sc5-d4 2.Db2:d4 mat. Iné kroky čierneho hrozbu nekryjú.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

M. Andrus (Sabinov), I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt), J. Fábry (Poprad), Z. Hrica (Malacky), A. Kráľ (Bardejov), J. Majerčin (Košice), J. Novák (Krompachy), V. Pipta (Trebišov), J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) a J. Wiravec (Ploské) po 4 body. J. Bazár (Humenné), L. Bleha (Veľké Kapušany), I. Dzuriš (Bardejov), J. Gura (Žilina), Š. Pavlík (Gelnica), F. Svozil (Košice), J. Šefčík (Bijacovce) a S. Škerlík (Bardejov) po 2 body.


Odkaz redakcie

F. Svozil, Košice: Za riešenie úlohy č. 778 nemôžeme vám priznať body, lebo ste uviedli iba jeden, a to najjednoduchší variant. Riešenie musíte urýchlene poslať kompletné, doplnené všetkými možnými variantmi, lebo v opačnom prípade nedostanete za túto úlohu žiadne body.

Všetkým: Konečný stav riešiteľskej súťaže a mená výhercov uverejníme neskoršie až po definitívnom vyjasnení vedľajšieho riešenia úlohy č. 774.


Vzad <<  >> Vpred