Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.10.1976)


Problém č. 855 – originál

Štefan Todek, Lisková

Mat 2. ťahom


Problém č. 856 – originál

Pavol Pavlík, Dolný Kubín

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 855: biely Ke2 Se1 Se6 Jd5 Jg5 Pb3 b4 d6 f6 h4 (10 kameňov), čierny Ke5 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom, 856: b. Kc7 Da6 Je4 Jg3 Pc2 (5), č. Kd5 Jb3 Pa5 e5 e7 g6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Je potešiteľné, že aj "čerství" adepti šachového umenia sa začínajú zaoberať zdanlivými hrami: č. 855 obsahuje jednu (1...Kd4 2.Sc3 mat) a 856 dve (1...Kd4, Jad4 2.Dd3, c4 mat). Aké zmeny nastanú po úvodníku? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 846 (Pauly) z 20. augusta: 1.Sb8! tempo 1...e5 2.Vh7 e4 3.Vc7 4.Vh7 mat, 1...e6 2.Ve7 e5 3.V:e5 4.Vh5 mat, 1...e:f6 2.Vd4 f5 3.Vf4 4.Vh4 mat. Už dávno sme nedostali od riešiteľov toľko pochvalných poznámok, ako na túto štvorťažku. Najviac sa páčil úvodník a analógia troch hier – osobitne si treba ceniť objav riešiteľa M. Slavika v podobe zdanlivej hry 1...e5 2.Vh7 e4 3.Sh4 K:h2 4.S:f2, kde pre zmenu strelec preruší vežu.

Knižné ceny vyhrávajú: Tibor Bila, STS n. p. Nitra, 949 01 Nitra, Ľudovít Domanický, V. Čierna 23, 015 01 Rajec a Milan Slávik, Štítného 4, 370 01 České Budějovice.

* Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude v utorok 5. októbra o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky).

* Veľmi pekný úspech dosiahli československí goisti na septembrovom turnaji v Katoviciach. Za účasti 32 hráčov z Poľska, NDR, ČSSR a Rakúska zvíťazil mladý odchovanec bratislavského klubu goistov Miroslav Kostolanský z Rače. Ďalší naši účastníci skončili na štvrtom, siedmom, deviatom, štrnástom a pätnástom mieste.


Vzad <<  >> Vpred