Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 3. 1969)


Úloha č. 10

Sergej Poduškin, Alma Ata

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Kh3, Dh6, Sf8, Sg4, Jf6, Pg7 (6), č. Kf7, Vg8, Pg5, h4 (4). To je ďalšia súťažná úloha na tému "Biely na ťahu".


Riešenie problému č. 7: 1.Sh5!, 1...g:h5 2.h7 Vc8 3.g6 a vyhrá, 1...Kg3 2.h7 Vc8 3.S:g6 Kg4 4.Se8(Sf7) V:e8 5.g6 a vyhrá (intencia), v tomto pokračovaní je duál: 2.S:g6 Kg4 3.h7 Vc3+ 4.Kb2 Vh3 5.Sh5 V:h5 6.g6 a vyhrá, 2...Kf4 3.h7 Vc8 4.Se8 V:e8 5.g6 a vyhrá.


Stav súťaže po 7. kole

M. Berta (Humenné), T. Horváth (Valaliky), L. Kočík (Košice), J. Pavlovič (Košice), M. Perháč (Slovinky), Š. Burkuš (Tŕňa) a L. Kramár (Letanovce) po 20 bodov. M. Kižik (Košice) 18 bodov. P. Durst (Levoča) a V. Durst (Valašské Meziříčí) po 17 bodov. F. Brídzik (Veľké Revištia), R. Németh (Humenné), I. Pukluš (Veľké Ozorovce), J. Köteleš (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 15 bodov. J. Štúň (Humenné) 13 bodov. J. Ažaltovič (Rudňany) 12 bodov. E. Roháľ (Tŕňa) 11 bodov. J. Fábry (Medzev) 10 bodov. A. Zlatohlavý (Kojatice), L. Zvada (Biele Vody), M. Murajda (Drienov) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 9 bodov. M. Holodňák (Prešov), J. Mušuka (Humenné) a M. Vokálová (Prešov) po 8 bodov. M. Dovhun (Humenné) a M. Kochan (Humenné) po 6 bodov. Ing. J. Calko (Brusnica), E. Cuperová (Vranov nad Topľou) a Ľ. Lešňanský (Týn nad Vltavou) po 4 body. Z. Raduly (Košice) 2 body.


Odkazy redakcie

A. Zlatohlavý (Kojatice): Za neúplné riešenie problému č. 7 priznávame vám len 2 body.

L. Zvada (Biele Vody), váš list s riešením úlohy č. 5 má dátum poštovej pečiatky 3. III. 1969 a preto vám nemôžeme priznať body za túto úlohu.


Vzad <<  >> Vpred