Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(13.4.1956)Premena pešiaka

U začiatočníkov sa stáva, že nevedia presne pravidlo o premene pešiaka. K takým patril aj Jozef Šťastlivec, ktorý je inak dobrým hráčom. V jednej jeho partii došlo k takémuto postaveniu:
Jeho súper mal čierne figúry a zahral 1...S:g5, čím hrozil dať mat 2...Sf6+. Biely sa však nezarazil a premenil pešiaka v jazdca: 2.g8J. "Vie, čo robí." poznamenal som priateľovi: "Zlé by bolo 2.Df1 pre h1D 3.Df5 (3.h8D D:f1 4.g8J Db5) 3...Je3 (hrozí Kd2 mat) 4.h8D De1 a biely by nemal obranu proti novej hrozbe 5...Dc3 mat."

V partii nasledovalo 2...Se3 3.h8S! "Jemná obrana, keby bol postavil dámu, čierny by sa bol zachránil patom po 3.h8D? Sd4+ 4.D:d4 pat." radil som priateľovi. No nebolo to všetko, lebo biely po 3...Sd2 ďalšieho pešiaka premenil na vežu 4.c8V!

"Neuveriteľné," povedal súper bieleho, "nestačilo postaviť dámu, lebo po 4...Sc3+ 5.D:c3 bol by pat. Takto sa však môžem poddať. Zaujímavé, že bielemu nestačilo na výhru ani 4.D:d1 c:d1D 5.Dc8+ Dc2 atď., lebo v tomto prípade by som na h1 získal novú dámu."

Hovorím mu: "V tejto partii si prekonal sám seba. Troch pešiakov premeniť za sebou v slabú figúru, to je geniálne!" gratuloval som bielemu.

"Ale ako som mohol ináč pokračovať, veď na šachovnici som už mal dámu, tak som si nemohol postaviť druhú, či môžu byť aj dve dámy na šachovnici? Konečne, keď som si už postavil jazdca, tak mi neostalo nič iného, ako si postaviť najprv strelca a potom vežu," poznamenal.

Neostávalo nič iného, ako vziať pravidlá šachovej hry a prečítať článok 5 o premene pešiaka, ktorý znie takto:

"Každý pešiak, ktorý dosiahne posledný rad, musí byť hneď premenený v dámu, vo vežu, v strelca alebo v jazdca tej istej farby, podľa ľubovôle hráča, bez ohľadu na stav a počet ostatných figúr, ktoré sú ešte na šachovnici. Táto premena je súčasťou toho istého ťahu a nová figúra hneď účinkuje."


Keďže sme rozprávali o premene pešiaka, na diagrame prinášame úlohu, v ktorej premena pešiaka hrá dôležitú úlohu. Ináč úloha predstavuje ešte tému Novotného.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca apríla 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


15. Dawid Przepiórka

Tidskrift för Schack 1911

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred