Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(20.4.1956)Šachová hra v Indii

V každej učebnici šachovej hry sa dočítame o jej pôvode. Píše sa, že šachová hra vznikla na východe a jej kolískou podľa všetkého je India. Je všeobecne známa aj rozprávka o vynálezcovi šachovej hry, ktorý od mocného šacha žiadal iba skromnú odmenu: na prvé pole šachovnice jedno obilné zrnko a na každá nasledujúce dva razy toľko, čo je na predchádzajúcom. Na jednotlivé polia žiadal teda takýto počet obilných zrniek: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 atď. Nie div, že bohatý vládca pokladal túto žiadosť za ľahko splniteľnú. Ukázalo sa však, že toľko obilných zrniek na svete vôbec niet. Súčet prvých 64 členov tohto geometrického radu činí totiž 18 446744 073709 551615. Ak by sa do jedného litra zmestilo milión obilných zrniek, tak by spomenuté množstvo zakrývalo územie našej republiky do výšky pätnástich centimetrov.

Mnohí šachisti sa v minulosti zarazili nad tým, že o šachovej hre v Indii sa v novinách takmer nikdy nepísalo. Stretávame sa s hráčmi, ktorí to nevedia dobre pochopiť. No zatiaľ pokles rozšírenia šachovej hry v Indii, ako aj v mnohých iných štátoch, je jasný a ľahko odôvodniteľný. Súvisí to so všeobecným poklesom kultúrnej úrovne jednotlivých štátov v priebehu ich historického rozvoja. Posledné roky sa podstatne zmenila hospodárska i kultúrna situácia v Indii, takže aj šachová hra začína tu byť na vzostupe. Tento pokrok je badateľný najmä v štáte Madras, ktorý sa stal strediskom šachového života. Usporadúvajú sa turnaje, zápasy, súťaže v skladaní a riešení úloh. Veľkej pozornosti sa teší Krišnamačariara, jeden z najsilnejších hráčov Indie. Známi sú však aj iní vynikajúci hráči, ako napr.: Venkatraman, Paramešvaran, Durišvami, Palanišvami a iní. Na ukážku úrovne dnešného indického šachu sme vybrali partiu z preboru Madrasu.

Šari-Palanišvami. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.c:d5 e:d5 5.Sg5 Se7 6.e3 0-0 7.Sd3 Se6 8.h4 Jc6 9.h5 Jg4 10.S:e7 D:e7 11.Sb1 Df6 12.Jf3 Jh6 13.Vh4 De7 14.a3 Vad8 15.Sd3 Sg4 16.V:g4 J:g4 17.De2 Ja5 18.Jd2 Dh4 19.Sf5 (Biely nehral partiu dobre, doteraz stratil kvalitu a výhra čierneho by neznamenala ťažkosti pre našich hráčov. Poučné je však realizovanie prevahy čierneho v ďalších ťahoch. Svedčí to o dobrom pozičnom postrehu Palanišvamiho, resp. o sile dvoch jazdcov a možnosti použitia týchto figúr v útoku.) 19...J:e3 20.Jf3 J:g2+ 21.Kf1 Dh1+ 22.Jg1 Vfe8 23.Df3 Jc4 24.Dd3 Jf4 a biely sa vzdal.


Pre riešiteľov na spodnom diagrame prinášame task. Task je taká úloha, v ktorej sa niektorý motív viackrát opakuje, takže proti ostatným úlohám počet opakovaní tvorí rekord. V našom prípade biely v mnohých prípadoch dá mat dámou. Na koľkých miestach dá biely dámou v druhom ťahu mat, to si každý riešiteľ môže sám spočítať. K úlohe poznamenávame, že po úvodníku biely nehrozí matom, takže ide o tempovku.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca apríla 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


16. Joseph C. J. Wainwright

Les Tours de Force 1906

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred