Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(6.4.1956)Medzinárodný turnaj MVO

Ministerstvo vnútorného obchodu usporiadalo medzinárodný šachový turnaj za účasti desiatich domácich a štyroch zahraničných hráčov. Prevaha československých reprezentantov bola už od začiatku jasná, aj keď sa na tomto turnaji nezúčastnili naši najsilnejší hráči. Medzinárodný veľmajster Filip sa pripravoval na turnaj kandidátov, medzinárodný veľmajster Pachman a preborník republiky Šefc hrali zase na šachovom turnaji v Drážďanoch. Takto turnaj nemohol mať favorita a o miesto vedúceho boli tuhé boje. Zo zahraničných účastníkov pomerne dobrý výkon podal mladý Forintos, poslucháč ekonomickej fakulty. Preborník Poľskej ľudovej republiky Gromek hral svoje partie ostrým štýlom; tým síce vyhol solídnym remízam, ale si nezabezpečil dobrý výsledok. Inž. Gragger bojoval húževnato a kládol tuhý odpor v každej partii, kým Zirngibel (NDR) hral veľmi opatrne, čo nijako nemôže stačiť na vynikajúci športový úspech.

K partiám tohto turnaja sa ešte vrátime; dnes sme si vybrali zaujímavú, poučnú koncovku z partie Altschul-inž. Gragger (Rakúsko). Po likvidáciách v strednej hre partia prešla do tohto postavenia: b. Kg2, Vd4, Pa3, b3, c2, f2, h2 – č. Kg8, Vg5, Pa7, b7, f6, f7, g4. Nevýhodou čierneho je dvojpešiak, nevýhodou bieleho zas roztrhnutí pešiaci na kráľovskom krídle. Biely ťahom 1.Kg3 dosiahol pasívne postavenie čiernej veže 1...f5 2.Vd7 Vh5 3.V:b7 Vh3+ 4.Kg2 Vc3 5.V:a7 V:c2. Biely tým dosiahol spojených voľných pešiakov na dámskom krídle a má o pešiaka viac. Výhra by sa zdala byť jednoduchou, no napriek dobrej hre bieleho len tak-tak, že sa podarilo zlomiť odpor čierneho. 6.Va5 Vc3 7.b4 (Do úvahy prichádza 7.Vb5 s ďalším postupom krajného pešiaka, ktorého ťažko chytať, napr. 7...Kg7 8.a4 Kg6 9.a5 Vc2 10.Vb4 Kg5 11.a6 f4 12.a7 atď.) 7...Vf3 8.b5 Kg7 9.a5 Kg6 10.Va6+ f6 11.b6 Vb3 12.a5 f4 13.Va8 Kf5 (Nešlo Kg5 pre 14.a6 V:b6 15.Vg8+ a 16.a7.) 14.Vh8 (Hrozí a6.) 14...Vb1 (Kryje hrozbu. Na a6 by nasledovalo f3+ 16.Kg3 Vg1+ 17.Kh4 Vg2 18.h3 Vh2.) 15.h3 (Stačí na výhru, jednoduchšie bolo však 15.Vh5+ Ke4 16.Vc5 s hrozbou Vc4+ a Va4, po čom krajného pešiaka nemožno udržať. Zaujímavé je aj po 15.Vh5+ Kg6 16.Vc5 f5 17.Vc8! Kg5 18.Vg8+ Kh4 19.Vh8+ Kg5 20.h4+ atď. V tomto prípade biela veža zdanlivo stráca tempo.) 15...f3+ 16.Kh2 Kf4 17.h:g4 Vb2 18.a6 V:f2+ 19.Kg1 Vb2 20.b7 Vb1+ (V tomto postavení partia ostala prerušená.) 21.Kf2 Vb2+ 22.Ke1 Vb1+ 23.Kd2 f2 24.Vh1!! (Iba tento ťah vyhrával) 24...V:h1 25.b8D+ K:g4 26.Dg8+ Kh3 27.Dh7+ Kg2 28.Dg6+ Kh2 29.Dh5+ Kg2 30.Dg4+ Kh2 31.Df4+ Kg2 32.Dg4+ Kh2 33.a7 Va1 34.a8D! V:a8 35.Ke2 Va2+ 36.Kf1 a biely vyhrá, lebo dobyje pešiaka f2, potom padne aj f6 a dáma proti samotnej veži už ľahko vyhrá.


Na diagrame prinášame dvojťažku českej školy. Dôležité je vedieť, že v matových postaveniach každé pole v okolí čierneho kráľa je iba raz kryté.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca apríla 1956.

Mesačne päť riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


14. Dr. Zdeněk Mach

Leipziger Tagesblatt 1905

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred