Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 7. 1972)


Úloha č. 26

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kd8, De8, Jc4, Pd5, f5 (5), č. Ke4, Vf3, Pe6, f7, h7 (5). Úloha má 2 riešenia. V oboch začína čierny a hrá tak, aby mu biely mohol dať svojím druhým krokom mat. Oba maty sú echové na susedných poliach opačnej farby a ekonomické. Za každé riešenie sa priznáva po 2 body, t. j. spolu 4 body.


Riešenie problému č. 22: 1.Jb5-d4. Veľmi pekný úvodník. Biely síce berie čiernemu kráľovi polia e6 a f5, ale dáva polia d4 a d6, to prvé dokonca s braním. 1...Ke5:d4 2.Sa5:c7 Kd4-c3 3.Sc7-b6 Kc3-d2 4.Sb6-a5 mat, 1...Ke5-d6 2.Sa5-b4+ Kd6-e5 3.Sb4-e7 (f8) Kd4-c3 4.Se7-f6 (g7) mat. Jediná menšia chyba tejto peknej úlohy: možnosť dvoch záverečných krokov bieleho strelca.


Odkazy redakcie

Peter Durst, Levoča: Vo vašom sériovoťahovom pomocnom mate 8. ťahom, odporúčame postaviť na pole a3 čierneho pešiaka, aby sa zabránilo šiestim možným pokračovaniam.

Neznámy autor: Prosíme, aby sa prihlásil autor pomocného matu 3. krokom, lebo úloha nie je podpísaná a sprievodný list sa zatúlal. Pozícia bieleho: Ke4, Sg4, Sh2 (3), pozícia čierneho: Kc6, Pb7, f6 (3).


Vzad <<  >> Vpred