de Moraes F. M.
     SME 1089
Mabaševskij L.
     Hlas ľudu 1787*
Macák M.
     Pravda 812
Mackenzie A.
     Šport 258
     Práca 1436 1437
     Pravda 55 3383
     Technické noviny 467
Macleod N.
     Fakty 40 151
     Hlas ľudu 2570
     Šport 48
     Poddukelské noviny 74
     Práca 1104
     Pravda 400 504 3135
     SME 1197
     Technické noviny 475 476*
Mačs V.
     Hlas ľudu 1886
     Horizont 128
     SME 38
Madaj P.
     Pravda 763 819
     Večerník 71
Madsen A.
     Pravda 4362
Maeder T.
     SME 106
Magát M.
     Pravda 2222
     SME 872
Mach Z.
     Fakty 120 163
     Hlas ľudu 2488
     Horizont 20 57
     Šport 109
     Obzor 88
     Obrana ľudu 31
     Príroda a spoločnosť 84
     Práca 1966
     Pravda 3200 3558
     SME 43 186 387 571
     Smer 105
     Technické noviny 455
     Život 14
Machatadze D.
     Hlas ľudu 754 1277
Machler E.
     SME 683
Machno S.
     Hlas ľudu 909*
Majdanov N.
     Práca 1963 1981 2037 2045
Majerčák J.
     Hlas ľudu 268
     Šport 592
     Pravda 447 461 515 524
     Podtatranské noviny 55
     Športový spravodaj, Bardejov 19
     Východoslovenské noviny 71/21 71/27 71/36 71/39 71/41 72/05 72/38* 73/08* 798
Makarenko P.
     Hlas ľudu 2291* 2367*
Makaronez L.
     Hlas ľudu 137 140 232 302 312 444 499 666* 1307* 1955 2480
     Práca 1601 1788 1883 1991* 2087
     SME 663
Makkai E.
     Práca 1612 1613
Makovník J.
     Ľud 47
     Smena 152 217 249 273 286
     Československý šport 074*
Malafienko N.
     Hlas ľudu 419
Malachov N. K.
     Šport 406
     Práca 285
Maleika G.
     Hlas ľudu 2249 2353 2457 2465 2667
     Šport 514
     Práca 1558 1660 1710 1742 1882 1986 2074
     SME 1013
Malik J.
     Smena 17
Malmström B.
     Technické noviny 73
Malyšev A.
     SME 682
     Východoslovenské noviny 67/13
Mamedov V.
     Hlas ľudu 903
Mandák M.
     Pravda 732
     Večerník 81
Mandler A.
     Ľud 339
     Šport 38
     Obzor 63
     Práca 979
     SME 210
     Smena 31*
     Smer 116 131 159 175 196
     Technické noviny 415 433 493 496 499 502 505
     Východoslovenské noviny 68/12
Mangalis L.
     SME 347
Mann C. C. W.
     Ľud 259 342
     Obrana ľudu 89
     Práca 900
     Pravda 9
Manolas E.
     Šport 571
Manolescu M.
     Šport 334
Mansfield C.
     Fakty 75
     Hlas ľudu 51 200 281 469 509 659 817 2415 2416 2645
     Ľud 41 86 346
     Šport 28
     Obrana ľudu 21 121 162
     Poddukelské noviny 35 119 179
     Práca 998 1296
     Pravda 14 1144 1577 1837 1838 1839 3246 4200
     Slovenský denník 192
     Spišské hlasy 82/7
     SME 577
     Technické noviny 64 86
     Východoslovenské noviny 66/25 68/48 70/17 1086
     Život 40 42 45 46
     Žilinský večerník 24
Mansurov N.
     Obrana ľudu 60 124
Maranďuk M.
     Hlas ľudu 175* 296 343 443 614* 889 981 1187 1264*
     Horizont 110
     Šport 454
     Práca 1786 1878 1967 2069 2085
     Pravda 2555* 3242 3429
     SME 93 141 150 159 234 273* 312* 326 504 513 525 568 687 708 723
  727
     Technické noviny 199 567* 616*
Marble M.
     Fakty 4
     Horizont 4
     Práca 1395 2013*
     Pravda 3700
     Život 52*******
Marcvalašvili R.
     Hlas ľudu 1682 1683
Marčák M.
     Podtatranské noviny 23
Marek S.
     Pravda 1569 1593 1604 1682 1963 1996 2035 2043 2124
Mari A.
     Hlas ľudu 2232 2237 2238
     Šport 322
     Obrana ľudu 18 177
     Poddukelské noviny 89
     Práca 349 1124 1125
     Slovenský denník 105
     SME 44
     Technické noviny 43
Marin V.
     Hlas ľudu 2366
     Šport 287
     Práca 311
     SME 111 591
     Smena 3
Markevitch A.
     SME 672
Markkola P.
     SME 688
Markov J.
     Práca 1170* 1592* 1622 1662*
Markovcij V.
     Hlas ľudu 2593* 2686
     Práca 1664 1896 1916* 1952* 2032 2054
     Slovenský denník 154
     SME 158 259 713 909* 912* 995* 1035* 1171
Markovskij G.
     Hlas ľudu 1128 1224 1279
Martin G.
     Horizont 3*
     Obrana ľudu 116
     Práca 122
     Slovenský denník 6*
Martindale F. W.
     Obrana ľudu 91
     Život 52*******
Martinšič E.
     Práca 316
Maruta H.
     Hlas ľudu 259
     Poddukelské noviny 118 147
Marwitz J.
     Východoslovenské noviny 71/01
Maryško M.
     Hlas ľudu 104 164 227 278 951
     Ľud 48 50 91 92
     Šport 392
     Práca 72 79 80 98 107 145 155 161 486 495 521 561 602 613 808
  813 847 857 926 943
     Smena 43
     Smer 16 20 26 34
     Technické noviny 729
Masarik D.
     Pravda 1364
Maslar Z.
     Ľud 33
     Príroda a spoločnosť 61
     Pravda 308
Maslov B.
     Hlas ľudu 2472
     SME 1062
Maslov N.
     Ľud 159*
Maslov V.
     SME 785*
Massmann W.
     Fakty 32
     Hlas ľudu 641* 2436
     Ľud 282
     Obzor 167
     Príroda a spoločnosť 55
     Práca 1442 1443
     Pravda 11
     Smena 8
     Technické noviny 407 530
Mašek Z.
     Hlas ľudu 100 123 196 273 543
     Ľud 81 112
     Práca 809 815 958
     Smena 67
     Technické noviny 685 743
Mašlej A.
     Práca 553 655
     Večerník 83
Matějo J.
     Ľud 83
     Práca 473 502 537 548 568 923
     Smena 189
Matisons H.
     Ľud 276
     Šport 297
     Poddukelské noviny 12
     Práca 276 1580 1581
     Východoslovenské noviny 75/22 77/39 735 839
Matoňák L.
     Podtatranské noviny 24
     Východoslovenské noviny 76/27 837 872 1302
Matouš M.
     Šport 182
     Pravda 2166 2471
     SME 427 465
     Technické noviny 310 658 677 684 688 699 708 709 712
Matoušek F.
     Fakty 61
     Šport 291
     Plameň 4
     Práca 73 1399
     Východoslovenské noviny 65/07
Matrjonin M.
     Hlas ľudu 526 804 907 1006 1248 1390 1510
Matthews R. C. O.
     Hlas ľudu 210
     Pravda 297 325 523 1536 2988 3075*
Matvejenkov A.
     Ľud 193
Maximov N.
     Šport 405
     SME 582
Maximovskich A.
     Hlas ľudu 20
     Horizont 138 141
     Pravda 2608*
Mazel F.
     Šport 321
Mažul W.
     Práca 1780 1867 1944
Mächler E.
     Hlas ľudu 1570 1571 1892 1893
Mc WilIiam R. C.
     Hlas ľudu 1037 1560 1850 2195 2196
cArthur
     Život 52*******
McDowell M.
     SME 617 946 1074
Mealor D.
     SME 711
Medina A.
     Obrana ľudu 29
Medincev V.
     Šport 532
Meergans Z.
     Šport 614
Mees W.
     Horizont 27 122
Mehlhorn E.
     Ľud 245
Meliš R.
     Pravda 1563 1583 1597 1651 1718 1780 1785 1791 2022
Melloni M.
     Šport 593
Meľničenko V.
     Hlas ľudu 150* 1231 2501 2502 2654*
     Poddukelské noviny 128*
     Práca 1185 1424* 1560* 1807 2068
     Pravda 364* 2525 3010 3162* 3464
     Slovenský denník 29* 115
     SME 135 280 555 575 629
     Športový spravodaj, Bardejov 27*
     Technické noviny 540* 596 632
Melnichenko E.
     Šport 480
Meľnikov V.
     Hlas ľudu 917 1255 1909
     SME 662
Menčíková V.
     Elektra 3*
Mendheim J.
     Šport 306
     Život 28
Meniar J.
     Pravda 622 796 797 798
Mentasti G.
     Šport 304
     Obzor 38
     Smena 223
Meredith W.
     Hlas ľudu 2445
     Šport 217
     Obrana ľudu 126 148 151 157 165 175
     Práca 283
     SME 21
     Život 33 48
Mészáros I.
     Pravda 3820 3830 3855 3868 3874 3886 3924* 3937* 3945 3954 3962 3969* 3982 4010 4031
  4037* 4047 4054 4064 4080 4093 4106 4115 4176 4179 4197 4208* 4235 4249
     SME 64 75* 590
     Technické noviny 222
Metlickij V.
     Hlas ľudu 746
     Horizont 111
     Ľud 216
Metzenauer F.
     Pravda 521
Meyer H.F.
     Horizont 60
Mičko J.
     Východoslovenské noviny 1202*
Mičko J. ml.
     Slovenský denník 206
Mičulis P.
     Hlas ľudu 811
     Slovenský denník 108
Mihajlovski Z.
     Hlas ľudu 1352*
Mihalčo O.
     Hlas ľudu 765 920 1145 1294 1451 1488 1798 1883 2178 2647
     Šport 129
     Práca 1082 1083 1520 1603 1922
     Pravda 890 924 1036 981 1011 1068 1126 1160 1307 1359 1554 1668 1691 1825 1970
  1999 2013 2160 2204 2369 2993 3083* 3222 3239 3262 3644* 3819 3857* 3911 4045
  4220 4492
     Podtatranské noviny 9
     SME 10 841*
     Technické noviny 201 682
     Večerník 56
     Východoslovenské noviny 77/7 77/13 77/18 77/26 77/29 77/34 695 700 711 717 720 729 754 777 806
  815 818 842 868 884 889 901 925 935 1002 973 977 1015 1034 1071
  1081 1096 1115 1187 1204 1219 1237 1267 1273 1293 1346
Mihalisko M.
     Východoslovenské noviny 63/01
Michajlov M.
     Obzor 173
Michalko J.
     Šport 181
     Pravda 429 449 454 458 463 476 495 537 1067 1860 1890 1907 1917 2028 2064
  2195 2223 2307 2333 2366 2398 2448 2550
Michalov J.
     Pravda 782 828
Michel F.
     Ľud 172
     Východoslovenské noviny 68/14
Mikan I.
     Hlas ľudu 873 874
     Horizont 125
     Obrana ľudu 27 33 12 81
     Poddukelské noviny 1 141 148
     Plameň 11 14
     Pionierske noviny 19
     Práca 7 22 24 356 362 368 382 387 430 513 647 690 719 722 728
  791 827 1823
     Pravda 334 1073
     SME 436
     Smer 23 32 113 122 128 140 145
     Technické noviny 223 386
     Východoslovenské noviny 76/15
Mikitovics J.
     Hlas ľudu 1151
Mikuláš J.
     Pravda 410
Mikuláš Š.
     Pravda 203 332
     Smena 175 221 245 310
Mikuš L.
     Pravda 884 915
Millour R. J.
     Šport 581
Milly A.
     Pravda 1250
Milošeski B.
     Hlas ľudu 1352*
     Šport 605
     SME 476 796 823
Miltner I.
     Smena 160
     Československý šport 90
Miltner V.
     Hlas ľudu 463 470 521 2478
     Ľud 75 76
     Obrana ľudu 108
     Práca 82 92 97 112 123 139 152 163 165 187 189 249 260 312 354
  385 410 1362
     Pravda 815 1709 1710 2020 2192 2221 2262 2426 2427 2428
     Smena 208
     Československý šport 75
     Technické noviny 139 380 679
     Východoslovenské noviny 66/18
     Žilinský večerník 5
Mimonin V.I.
     Ľud 219 255
Mindadze R.K.
     Ľud 204
Minski M.
     Šport 515
Mintz Y.
     Šport 603
Mirkailo D.
     Práca 1645 1663 1675 1829
     SME 1071
Mironov A.
     Hlas ľudu 623 630 1146
     Práca 1103
     SME 597
     Technické noviny 638
Mirri G.
     Šport 327
     Práca 1234 1269 1504 1564* 1831
     Pravda 2655
Miskolczy A.
     Hlas ľudu 2673
     Slovenský denník 20 141
     SME 1061
Miške V.
     Pravda 601 633 651 739
Mitrík A.
     Spišské hlasy 82/15
     Východoslovenské noviny 733
Mitrofanov L. A.
     Obzor 195
     Technické noviny 295*
Mitter J.
     Obrana ľudu 199
     Pravda 124 804 830
     Smena 13
Miťušin A.
     Hlas ľudu 800* 826* 870* 996* 2067*
Mladenović M.
     Fakty 142
     Šport 259
     SME 352 1048
Mlynka K.
     Fakty 41 176 82
     Hlas ľudu 57 143 152 153* 159 177 187 269 291 357 359 367 371 376 392
  407* 433 438 537 542 776 1033 1120 1150 1188 1313 1473 1676 1718 1800
  1996 2100 2148 2261 2341 2365 2459 2471 2539 2572 2656
     Horizont 23 66
     Ľud 7 27 60 63 64
     Šport 25 566
     Príroda a spoločnosť 67
     Poddukelské noviny 13 204 207
     Pionierske noviny 15 21
     Práca 1028 1029 1042 1162 1176 1184 1222 1317 1371 1388 1404 1538 1539 1573 1627
  1630 1674 1835 1895 1924 1946 1993* 2083
     Pravda 101 139 183 259 303 360 405 415 480 522 616 655 865 988 1100
  1180 1265 1347* 1435 1491 1622 1726 1823 1884 1979 2011* 2027 2103 2116 2183*
  2185 2388 2420 2447 2451 2513 2542 2543 2566 2581 2591 2609 2613 2618 2666
  2673* 2736 2763 2764 2766 2772 2778 2959 2991 3039 3089 3159 3232 3274 3295
  3307* 3446 3521 3524 3542 3571 3578 3586 3605 3618 3642 3653 3668 3679 3691
  3709 3743 3804 3890 3906 3957 3979 3993 4002* 4018 4029 4055 4072* 4091 4104
  4147* 4195* 4311 4326 4375 4434
     Podtatranské noviny 26 57
     Slovenský denník 34 47 121 160 210 17
     Spišské hlasy 82/10
     SME 62 83 175 207 255* 306 341 422 440 527 563 619 645 685 707
  735 746 752 764 802 822 825 842 862 865 927 964 972 978 1069
  1118 1165 1175 1187
     Smena 105 130 141 204 238 257 276 284
     Smer 187
     Československý šport 41 72 89 92 94 122 134 135 153
     Štart 5
     Technické noviny 125 149 188 221 227 276 279 315 327 405 429 465 652 657
     Večerník 23
     Východoslovenské noviny 68/39 1046 1066 1303 1325 1337
Mócik A.
     Plameň 3 13
Močalkin A.
     Hlas ľudu 848 967 1054 1074 1291 1475 1624 1668 1736 1838 1839 1854* 1927 1986 2069*
  2109* 2110 2125 2126* 2292 2304* 2311 2441 2442* 2588 2622* 2624
     Práca 1192* 1196* 1197 1320* 1321* 1471 1473* 1506 1507
     Slovenský denník 128 159*
     Technické noviny 574*
Modlitba Z.
     Hlas ľudu 820 1808
     Pravda 882 926
     Technické noviny 404
     Východoslovenské noviny 1058
Mogyoróssy L.
     Smena 169
     Večerník 84
Mohr G.
     Hlas ľudu 529 530
Mojkin V.
     Hlas ľudu 517
Mojsienko A.
     Hlas ľudu 2008 2301
     Slovenský denník 172
Mokoš J.
     Pravda 2679*
Möller J.
     Hlas ľudu 1060
     Horizont 22
     Práca 344
Molnár Á.
     Šport 618
Mongrédien A.
     Hlas ľudu 1103
     Obzor 131
Montikov A.V.
     Hlas ľudu 607*
Montvid E.
     Obrana ľudu 128
     SME 573
Moraes de F.
     Pravda 3603
Moravčík B.
     Hlas ľudu 472*
     Šport 594
     Pravda 531 1891
     Smena 151 270 293
     Smer 207
     Československý šport 073*
     Večerník 47
Moravec A.
     Práca 85 94 108 113 540
Moravec J.
     Šport 280
     Poddukelské noviny 46
     Pravda 1415
     Smena 107
     Technické noviny 150 151 162 347 350 436
Moravec M.
     Pravda 1360 1661 1775
Morávek I.
     Pravda 2280
     Východoslovenské noviny 1324
Moreno H.
     Pravda 3438
Morice J.
     Horizont 3*
     Slovenský denník 6*
Morphy P.
     Fakty 128
     Obzor 104
Morra J. C.
     Ľud 117
     Práca 650 662 675 684 686 706 756 760 771 784 788 798 805 876 877
     SME 1047
Morse Ch.
     Fakty 170
     Poddukelské noviny 21
Mortensen J.
     Ľud 131
     Šport 622
     SME 643
     Technické noviny 524
Mortimer E. C.
     Horizont 116*
     SME 632*
Mosely A. J.
     Šport 336
     Práca 266
     Pravda 3600
     SME 279
Mosiašvili G.
     Hlas ľudu 198 2076 2102 2136
     Šport 460
     Práca 1078 1079 1270 1294
Motošický I.
     Pravda 580 706 756 825 840
Moutecidis P.
     Hlas ľudu 1443* 1552*
     Horizont 55 119*
     Šport 332
     Práca 1369 1865
     Slovenský denník 131
     SME 238
Mozeli A.
     Československý šport 145
Múčka L.
     Pravda 2129 2178 2303
Mudronček J.
     Pravda 2960
Müller A.
     Práca 500
Müller D.
     Hlas ľudu 759 902 1035
     Poddukelské noviny 16
     Pravda 3042 3207*
     SME 809 833 937
     Technické noviny 648
     Východoslovenské noviny 1080* 1089* 1247 1255
Murárasu I.
     Hlas ľudu 354 1724 1725 1803 2172
     Práca 1238 1239
Murašev P.
     Šport 551
     SME 634 659 721 801 811 813 814* 817 857 860 861* 904 1142* 1227*
Murkisch G.
     Východoslovenské noviny 69/14
Murtovaara U. K.
     Poddukelské noviny 178
Murzikov N.
     Hlas ľudu 931
     Poddukelské noviny 123
Musante H.
     Hlas ľudu 2393* 2520
     Obrana ľudu 169
     Práca 832
     Východoslovenské noviny 66/17 68/13 69/08
Musil K.
     Východoslovenské noviny 63/15
Musset de A.
     Horizont 134
     Slovenský denník 138
Muzyka A.
     Hlas ľudu 939 1481 1691 2156
Mydlo A.
     Pravda 1172 1188 1384
Myhre G.F.
     Hlas ľudu 474 477 781 827 1045 1115
     Technické noviny 202
Myllyniemi M.
     Hlas ľudu 550
     Horizont 85
     Ľud 139
     Šport 385
     Obzor 62
     Poddukelské noviny 65 177 187 194
     Pravda 497 2521 4254*
     SME 373 384 654
     Východoslovenské noviny 68/06