Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.10.2012)


Skladba č. 3906 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 2. ťahom (3–6)

a) diagram b) Vh7 na c8Slovensko slávilo úspechy v Japonsku

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kb7 Df6 Je3 (3), č. Ke8 Vh7 Vh8 Sb8 Pc7 f7 (6), b) Vh7 premiestniť na c8, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Autor nepatrne upravil postavenie dvojťažky E. Paalanena, ktorá bola uverejnená v Stella Polaris r. 1969, a pridal k nej dvojník b). Riešenia oboch pozícií pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3902 (Ložek): 1.Sf8! hrozí 2.D:d5 mat, 1...Ke5 2.De3 mat, 1...Kd7 2.Dc8 mat, 1...d:c4 2.Df5 mat, 1...Jc3(Jc7,Jd6) 2.Dd6 mat, 1...Jf6(Je7) 2.De7 mat. Dobrý úvodník a päť variantov. – Vypísanú odmenu vyhráva Peter Slávik, Dlhá 411, 013 14 Kamenná Poruba.

● Svetový kongres kompozičného šachu v Kobe priniesol niekoľko rozhodnutí pre Slovensko veľmi potešujúcich. Na základe (ešte neukončených) výsledkov Albumu FIDE 2007-2009 získal titul medzinárodného veľmajstra v šachovej skladbe (ako prvý Slovák) Peter Gvozdják z Bratislavy a tituly medzinárodných majstrov Ladislav Salai jr. (Martin) a Michal Hlinka (Košice). Zaujímavá je tiež správa, že po úmrtí francúzskeho redaktora Albumov FIDE Denisa Blondela prevezme jeho funkciu Peter Gvozdják, a najbližšie dva zväzky (2004-2009) budú vytlačené na Slovensku. (kh)


Vzad << >> Vpred