Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.5.2020)


Skladba č. 1047Juan C. Morra

Práca 1957

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg4 Db1 Sb2 Sd3 (4), č. Ke3 Pe6 f3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu miniatúrky argentínskeho autora sú malé zvodnosti 1.Dc2?, 1.Kh3? a výber medzi rôznymi možnosťami strelca d3. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1046a (Amirov): 1.Sc8 tempo 1...d6 2.Dg5 mat, 1...d5 2.Jg4(Jc4?) mat, č. 1046b (b. Kc3 Dg6 Sh6 Jd3, č. Kd5 Pe7): 1.Sf8 tempo 1...e6 2.Dg2 mat, 1...e5 2.Jb4(Jf4?) mat. Nie sú to "dvojčatá", lebo zmien medzi pozíciami a-b je veľa, ale napriek tomu ide o zaujímavú "dvojskladbu" s akousi voľnou zámenou variantov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred