Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(12.11.2008)



Skladba č. 460Givi Mosiašvili

I. cena

StrateGems 2005









Mat 2. ťahom (7–7)



Kontrolná notácia: b. Kg1 Db2 Ve7 Vg6 Sh4 Ja8 Pd7 (7), č. Kd8 Df8 Sa5 Sb5 Ja3 Je3 Pf4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Gruzínsky šachový skladateľ Givi Mosiašvili (nar. 1. mája 1948) je autor viac ako 500 skladieb, väčšinou dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal okolo 50 prvých cien, v albumoch FIDE dosiahol 9 bodov (do roku 2000). Jeho obľúbeným žánrom sú novostrategické dvojťažky, často s rozličnými paradoxnými témami a so zámenou funkcií ťahov.

Riešenie šachovej skladby: 1. zvodnosť 1.Dd4? hrozí 2.Ve8 mat, 1...S:d7, D:e7 2.D:d7, Vg8 mat, 1..Jd5!, 2. zvodnosť 1.De5? hrozí 2.Db8 mat, 1...S:d7, D:e7 2.Ve8, D:e7 mat (1...Sa6, Sc7 2.D:a5, D:c7 mat), 1...Df6!, riešenie 1.Vd6 hrozí 2.Ve8 mat, 1...S:d7, D:e7 2.Db8, Dh8 mat (1...Dg8+ 2.Vg7 mat). Trojfázová zámena dvoch matov, ale vo variantoch 1...Sd7 aj tri hrozbové paradoxy.


Vzad <<  >> Vpred