Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(19.11.2008)Skladba č. 461Sergej N. Osincev

17. miesto

Zápas ZSSR – Zvyšok sveta 1993

Biely remizuje (1–3)Kontrolná notácia: b. Kd7 (1), č. Kc4 Sg1 Ph6 (3), biely začne a vynúti remízu.

Ruský šachový skladateľ Sergej Nikolajevič Osincev (nar. 8. júla 1960) je autorom vyše 80 skladieb, výlučne štúdií, časti z nich v spoluautorstve (napr. s V. Bronom, A. Selivanovom atď.). V skladateľských súťažiach získal približne 30 vyznamenaní, z toho 20 cien (10 prvých), v Albumoch FIDE dosiahol 9,7 bodu (do roku 2000).

Riešenie šachovej skladby: Cieľom bieleho kráľa je dostať sa na h1: 1.Ke6 Kd3 2.Kf5 Kd2! (po 2...Ke2 3.Kg4 so vzájomnou nevýhodou z ťahu, resp. 2...Ke3 3.Kg6) 3.Kf4! Ke1! (3...Ke2 4.Kg4) 4.Kf3! (nestačí 4.Kg3? Kf1!, ani 4.Kg4? Ke2! s výhrou čierneho) 4...Kf1 5.Kg3 a opäť vzájomná nevýhoda z ťahu s remízou, napr. 5...K~ 6.Kg2, 5...S~ 6.Kh2, 5...h5 6.Kh4. Jedna z mála štúdií so samotným bielym kráľom, pravda, v súčasnosti sú takéto pozície už súčasťou počítačových databáz.


Vzad <<  >> Vpred