Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(24. 2. 1962)


Úloha č. 159

Dr. Artur Mandler, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kf5, Vc2, Se7, Jh5 (4), č. Kf3, Pb6, h3 (3) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 153 (Buchwald): 1.e3–e4! hr. 2.Sa4 mat, 1...Kb5 2.Sa5 Ka6 3.Sc4 mat, 2...Kc6 3.Sa4 mat, 1...Kd7 2.Sf7 Kc6 3.Se8 mat, 2...Kc8 3.Se6 mat. Pekná úloha s čistými matmi. Odmenu dostane Stanislav Zábojník, Bratislava.


Náš príspevok k zjazdu ČSTV

Zamýšľame sa nad uznesením II. zjazdu ČSTV, ktoré nám všetkým ukladá zvýšenú starostlivosť o prácu s mládežou. Vítame iniciatívu ZK ROH Partizán, ktorý vážne pristupuje k plneniu zjazdových úloh. Poskytuje pre mladých šachistov miestnej ZDŠ svoje miestnosti a skúseného cvičiteľa pre pravidelnú šachovú činnosť.

Kiežby sme mohli viac ráz takúto iniciatívu zaznamenať! Očakávame ďalšie príspevky šachistov do akcie: "Každý šachista cvičiteľ a vychovávateľ mladej šachovej generácie!"


Vzad <<  >> Vpred