Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 7. 3. 1962)


Úloha č. 160

Igor D. Ľapunov, Moskva, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kg5, Dg3, Sc1, Pg4 (4), č. Kh1, Jg2 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 154 (Scotti): 1.Vd4-h4! tempo b6+ 2.Kc6 b5 3.Kb7 b4 4.b3 Kb5 3.V:h5 mat, 1...b5 2.V:h5 Ka4 3.Vh3 b4 4.Kb6 b3 5.Vh4 mat, 2...Ka6 3.Vh7 b4 4.b3 Ka5 5.Va7 mat, 2...b4 3.b3 Va6 4.Vh7 atď.

Oriešok, Smer č. 6 – 20. 1. 1962: 1.Kh7! Ke8 2.Sh6 Sf6 3.Sg7 Se7 4.Sb2 Sf8 5.Sa3!! a vyhrá. Odmenu dostane Jozef Kysucký, V. Krtíš.


Vzad <<  >> Vpred