Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(6.10.2001)


Skladba č. 106Thomas Maeder

Pochvala

Idee & Form 1991

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (3–9)V pomocnom mate čierny začne a pomáha bielemu dať mat najneskôr daným počtom ťahov. V piatom oddelení 7. svetovej súťaže treba zložiť pomocný mat tretím ťahom s touto témou: Vzájomná zámena funkcie čierneho a bieleho kameňa vo dvoch fázach.

V príklade švajčiarskeho autora na diagrame sú fázami dve riešenia. Jedno z nich prebieha takto: 1.Sf1 Sg1 2.Se3 Sh2 3.Sd2 Sg3 mat. Pointou je "razenie dráhy" čiernemu strelcovi (Sc5-e3) bielym strelcom (Sd4-g1). V druhom riešení to bude, samozrejme, naopak. Ešte pripomíname, že „druhá fáza“ môže vzniknúť aj premiestnením kameňa (formou dvojčiat) alebo formou zdanlivej hry (v ktorej začína biely). Pravda, téma je veľmi široká, lebo umožňuje stvárniť najrozličnejšie kombinačné alebo geometrické prvky.

Témy svetovej súťaže budú aj náplňou stretnutia bratislavského krúžku kompozičného šachu v piatok 12. októbra od 18. do 21. h. v Dome kultúry Ružinov.

Kontrolná notácia: b. Ke5 Sd4 Sh5 (3), č. Ke1 Vh1 Vh4 Sc4 Sc5 Pa4 a5 b3 b4 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 105 (Opalek – mat tretím ťahom): Po oboch ťahoch čierneho sú pripravené matové pokračovania: 1...Ke6 2.Sb4 Kf7 3.Jd8 mat (modelový), 1...Kc5 2.Sb4+ Kb6 3.Jd5 mat (nemodelový). Úvodník však všetko zmení: 1.Jd8 tempo, 1...Kc5 2.Jb7+ Kd3 3.Sc3 mat, 1...Ke5 2.Sc7+ Kd4 3.Je6 mat, 1...Ke7 2.Sc7 Kf8 3.Sd6 mat (všetky tri maty sú modelové, t.j. každé pole okolo kráľa je kryté raz, alebo blokované). A po úvodníku je to opäť trojťažka s riešením 1.Jc6 (tzv. perpetuum mobile). (ff)


Vzad <<  >> Vpred