Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(13.10.2001)


Skladba č. 107Uri Avner

I. cena

The Problemist 1992

Samomat 6. ťahom (10–11)Ešte raz, predposlednýkrát sa venujeme 7. svetovej súťaži v kompozičnom šachu. Šiesta téma sa týka trojťahových až sedemťahových samomatov (t. j. skladieb, v ktorých biely núti čierneho dať mat): Biely obetuje figúru (nie pešiaka) čiernemu kráľovi. Obeť sa musí uskutočniť priamo ťahom tematickej figúry na obetné pole, ale môže sa vykonať v ktoromkoľvek ťahu bieleho s výnimkou posledného. Pritom branie obetovanej figúry kráľom môže nasledovať ihneď po obetnom ťahu, ale aj neskôr.

Príklad (na diagrame) je tentokrát veľmi náročný, pretože má šesť ťahov a predvádza tému v hrozbe a dvoch variantoch. Dve tretiny obsahu prezradíme: 1.Dc8! hrozí 2.D:c5+ K:c5 (prvá tematická obeť dámy na c5) 3.Vc8+ Kd4 4.Jc6+ Kc5 5.Jcb4+ Kd4 6.Jc2+ V:c2 mat, 1...S:e7 2.V:d5+ K:d5 (obeť veže na d5) 3.Df5+ Kd4 4.Se5+ Kd5 5.S:g3+ Kd4 6.Sf2+ V:f2 mat. Tretí tematický variant vychádza po obrane 1...Jf6, ale ten už nechávame na samostatné riešenie.

Kontrolná notácia: b. Kf3 Df5 Vd8 Vg6 Sa6 Sb8 Ja2 Je7 Pd3 g4 (10), č. Kd4 Dh2 Vg2 Sf8 Sh1 Jb1 Jh5 Pc5 d5 g3 g5 (11), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr šiestym ťahom. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 106 (Maeder – pomocný mat tretím ťahom): 1. riešenie 1.Sf1 Sg1 2.Se3 Sh2 3.Sd2 Sg3 mat, 2. riešenie 1.Sa7 Sb6 2.Vf1 S:a5 3.Sf2 S:b4 mat. V prvom riešení biely strelec (Sd4-g1) razí dráhu čiernemu strelcovi (Sc5-e3), v druhom naopak, čierny strelec (Sc5-a7) bielemu (Sd4-b6). (ff)


Vzad <<  >> Vpred