Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(20.10.2001)


Skladba č. 108Neznámy autor

Vypísanie 7. WCCT 2001

Mat 3. ťahom (9–9)

Pravidlo a) o premene pešiaka!Podľa platných pravidiel šachu biely aj čierny si môže (resp. musí) premeniť pešiaka na poslednom rade na akúkoľvek figúru vlastnej farby bez ohľadu na to, koľko a akých figúr je práve na šachovnici. Posledná téma 7. svetovej súťaže, ktorá sa týka troj– a viacťažiek, však toto pravidlo mení: Pešiak sa môže premeniť len na figúru, ktorá v dôsledku brania už na šachovnici nie je. Pritom sú možné dve alternatívy: buď a) pešiak na predposlednom rade sa nemôže pohnúť, pokiaľ sú na šachovnici všetky figúry jeho strany, alebo b) pešiak dosiahne pole premeny pred braním niektorej z figúr jeho strany, ostane na tomto poli „nečinný“ a premení sa na figúru až v momente brania figúry daného typu. Ak jedna strana má viac takýchto nečinných pešiakov, o tom, ktorý z nich sa premení, rozhoduje strana vykonávajúca branie. Nečinný pešiak sa nemôže hýbať, ale môže byť braný.

Riešenie príkladu na diagrame sa začína ťahom 1.e7! a hrozí 2.J:e4+ D:e4 (d:e4) 3.e8J mat...

Kontrolná notácia: b. Kc8 Dh1 Vc5 Ve5 Sb6 Sh3 Jf2 Jg6 Pe6 (9), č. Kd6 De2 Vf6 Ja6 Jd8 Pc6 c7 e4 f5 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom podľa vyššie uvedených pravidiel. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 107 (Avner – samomat šiestym ťahom): 1.Dc8! hrozí 2.D:c5+ K:c5 (obeť dámy na c5) 3.Vc8+ Kd4 4.Jc6+ Kc5 5.Jcb4+ Kd4 6.Jc2+ V:c2 mat, 1...S:e7 2.V:d5+ K:d5 (obeť veže na d5) 3.Df5+ Kd4 4.Se5+ Kd5 5.S:g3+ Kd4 6.Sf2+ V:f2 mat, 1...Jf6 2.Se5+ K:e5 (obeť strelca na e5) 3.V:g5+ Kd4 4.Jf5+ Ke5 5.J:g3+ Kd4 6.Je2+ V:e2 mat. Samomat takejto úrovne by mal šance na jedno z prvých miest v 7. WCCT... (ff)


Vzad <<  >> Vpred