Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.10.2001)


Skladba č. 109 – originál

Zoltán Labai a Jozef Taraba

Mat 2. ťahom (10–10)Našim čitateľom už známy Jozef Taraba z Kežmarku (1947-2000) patril k najlepším slovenským šachovým skladateľom. Vytvoril okolo 150 skladieb, prevažne dvojfázových a trojfázových dvojťažiek, a v medzinárodných súťažiach získal niekoľko cenných vyznamenaní. V posledných mesiacoch života tvoril často v rámci telefonickej spolupráce so svojím najlepším šachovým priateľom a taktiež vynikajúcim skladateľom Zoltánom Labaiom z Veľkého Kýra pri Nitre. Nie div, že usporiadanie Tarabovej šachovej pozostalosti dostal na starosť práve Labai. Jednou z ich posledných spoločných skladieb je dvojťažka, ktorú dnes uverejňujeme: ide o jednofázovú klasiku, ktorá sa riešiteľom iste bude páčiť.

O zápase Slovensko – Ukrajina neprišli do uzávierky nové informácie. Azda sa niečo dozvieme na ďalšom stretnutí bratislavského krúžku kompozičného šachu v piatok 2. novembra t. r. od 18. h v Dome kultúry Ružinov alebo v nasledujúcej rubrike.

Kontrolná notácia: b. Kb8 Dc3 Vb3 Vd1 Sc8 Sf8 Ja7 Jg2 Pe6 f3 (10), č. Kd5 Vh4 Sc1 Sd3 Jb2 Jc4 Pa3 b6 c6 e5 (10), biely začne a dá mat (najneskôr) druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 108 (N.N. – mat tretím ťahom, pričom platia tieto pravidlá: pešiak sa môže premeniť len na figúru, ktorá v dôsledku brania už na šachovnici nie je; pešiak na predposlednom rade sa nemôže pohnúť, pokiaľ sú na šachovnici všetky figúry jeho strany): 1.e7! hrozí 2.J:e4+ D:e4 (d:e4) 3.e8J mat, 1...Dg4 2.Dd1+ D:d1 3.e:d8D mat, 1...Ve6 2.Ved5+ c:d5 3.e:d8V mat, 1...Vf8 2.S:c7+ J:c7 3.e:f8S mat. Vo všetkých variantoch biely obetuje jednu zo svojich figúr, aby umožnil jej „reinkamáciu“ formou premeny pešiaka. (ff)


Vzad <<  >> Vpred