Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.11.2001)


Skladba č. 110Živko Janevski

1.-2. miesto

USA–Macedónsko 2001

Mat 2. ťahom (10–8)Len málo šachistov vie, že Macedónsko, ktoré má niečo cez 2 milióny obyvateľov, patrí v kompozičnom šachu medzi veľmi vyspelé štáty. Svedčí o tom aj odvaha stretnúť sa v skladateľskom zápase s USA, ktoré sa v posledných rokoch veľmi usilujú získať svoje niekdajšie vynikajúce postavenie. Zápas sa konal v troch tematických oddeleniach (dvojťažky, dvojťahové samomaty a dvojťahové pomocné maty) a do každého z nich mohli obaja súperi poslať po 8 skladieb. Rozhodcovia boli z Juhoslávie, Nemecka a Česka. Celkove sa zápas skončil veľkým víťazstvom Macedónska v pomere 215:190, a to najmä zásluhou 24-bodového rozdielu v samomatoch. Najúspešnejším účastníkom bol macedónsky veľmajster Živko Janevski, na druhom mieste skončil americký veľmajster Milan Vukcevich. Janevski získal veľký počet bodov vo všetkých troch oddeleniach a vo dvojťažkách sa podelil o prvé miesto so svojím krajanom Ivanom Denkovskim. Jeho skladba (na diagrame) obsahuje aj zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Vf4~(Vf5,Vd4), V:f3, Ve4, V:c4 2.Df5, S:f3, D:e4, D:c4 mat. Témou dvojťažiek boli rozličné maty po rozličných obranách čiernej veže, pričom nebol predpísaný počet fáz.

Kontrolná notácia: b. Kc1 Dc2 Vf1 Vf3 Sa8 Sb8 Jf7 Pc4 g2 g3 (10), č. Kg4 Vf4 Vg6 Sh4 Pc5 f6 g5 h5 (8), biely začne a dá mat (najneskôr) druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 109 (Z. Labai a J. Taraba – mat druhým ťahom): 1.J:c6 hrozí 2.Jb4 mat, 1...Jc4~, Jd2, Jd6 2.Vb5, Je3, Je7 mat (1...K:c6 2.Sb7 mat). Dve predĺžené obrany jazdca so zaujímavou obrannou aj škodlivou motiváciou (napríklad odviazanie Sd3 a zároveň prerušenie Sc1 ťahom Jd2). (ff)


Vzad <<  >> Vpred