Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.11.2001)


Skladba č. 111Valentí Marín I Llovet

Good Companion aug. 1921

Mat 2. ťahom (6–5)V sérii rubrík sme predstavili témy, ktoré treba spracovať v jednotlivých siedmich oddeleniach 7. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Dnes už máme pred sebou oficiálne vypísanie tejto vrcholnej súťaže štátnych družstiev. Definitívnou zasielacou lehotou je 1. marec 2003, pravda, slovenské skladby bude treba poslať o niečo skôr, azda do konca januára 2003 na adresu: Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava. Očakávame však, že autori sa začnú zaoberať tvorbou na jednotlivé témy už odteraz (nech im je príkladom náš úspešný reprezentant Štefan Sovík z Nitry, ktorý nelenil a už dodnes vytvoril v predstihu 9 skladieb na 5 tém).

Zaujímavou novinkou 7. WCCT je rozhodovanie: v každom oddelení poverili touto funkciou 5 štátov, pričom Slovensko bolo zaradené do dvojťažiek a exoskladieb (troj– a viacťažiek so zmenou pravidla o premene pešiaka). Jednotlivé štáty obodujú všetky súťažiace skladby (od 0 do 4) a poradie v oddeleniach sa určí z priemerných počtov bodov. Zvyšok propozícií je už rovnaký ako v 6. WCCT (t. j. bodovanie najlepších skladieb od 24 do 1 v každom oddelení a spočítanie bodov jednotlivých družstiev). Ešte upozorňujeme na rozšírenie témy pomocných matov: kto má záujem o novú definíciu, nech napíše na adresu redakcie.

Kontrolná notácia: b. Kf8 De2 Sc8 Sf2 Ja7 Je8 (6), č. Kd8 Se1 Jd6 Pd7 e3 (5), biely začne a dá mat (najneskôr) druhým ťahom. Ešte jeden príklad na tému dvojťažiek 7. WCCT. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 110 (Janevski – mat druhým ťahom): Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Vf4~(Vf5, Vd4), Ve4, V:c4, V:f3 2.Df5, D:e4, D:c4, S:f3 mat, riešenie 1.Dd1! tempo 1...Ve4, Vd4, V:c4+, Vf5, V:f3, Kf5 2.Ve3, Vd3, Vc3, V:f5, D:f3, Dd7 mat a ešte ďalšie varianty. Deväť rozličných matov po ťahoch jednej veže: vynikajúci výkon. (ff)


Vzad <<  >> Vpred