Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.11.2001)


Skladba č. 112Jakov Rossomacho

2. čestné uznanie

Jub. Melničenko 1999

Mat 2. ťahom (9–7)Nedávno vyšlo 34. číslo známeho časopisu PAT A MAT. Na zvyčajných 32 stranách prináša rozličné materiály, na prvom mieste podrobný referát z úspešného vystúpenia družstva Slovenska v 6. svetovej súťaži (vrátane podrobnej tabuľky a všetkých 12 skladieb slovenských autorov s riešením a komentárom). Zaujímavý je aj výsledok súťaže o spišskú borovičku v rámci svetového kongresu v Holandsku (v angličtine) a dva články tiež o cyklických témach (v nemčine od M. Hoffmanna a v češtine od Z. Libiša). V obligátnom Okienku do sveta nájde čitateľ 27 vybraných skladieb od zahraničných autorov (vrátane dvojťažky, ktorú reprodukujeme na diagrame), a riešitelia sa dočítajú o priebehu medzinárodných majstrovstiev Poľska, Nemecka, Česka a Slovenska, ako aj majstrovstiev sveta v Holandsku. O ohlase časopisu v zahraničí svedčí aj 30 originálov od 32 autorov zo 14 štátov, publikovaných už teraz zásadne s riešením a komentárom. Záujemcovia o tento kvalitný štvrťročník sa môžu prihlásiť aj na adrese našej rubriky.

Okrem toho upozorňujeme šachových skladateľov, že záverečná lehota na posielanie skladieb do Albumu FIDE 1998-2000 bola stanovená na 31. augusta 2002. O podrobné propozície sa možno tiež obrátiť na rubriku.

Kontrolná notácia: b. Kf8 Dh5 Va3 Vd5 Sa1 Sa6 Je3 Je6 Pc5 (9), č. Ke4 Dh1 Vf1 Jg1 Jg2 Pb2 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematická zvodnosť je 1.Sb7? (s hrozbou 2.V:f5 mat). Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 111 (Marín I Llovet – mat druhým ťahom): 1.Dd2 tempo 1...S:d2, S:f2 2.Sh4, Da5 mat (zrušenie skrytého krytia polí, resp. ohnisková téma), 1...e:f2, e:d2 2.Dg5, Sb6 mat (otváranie línií k matovým poliam), 1...Jd6~, J:c8 2.D:d7, Jc6 mat (ľubovoľná a predĺžená obrana jazdcom). Predpísané tri tematické skupiny po dvoch variantoch, menším nedostatkom je duál po 1...e2 2.Dg5 aj Sb6 mat. (ff)


Vzad <<  >> Vpred