Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(1.12.2001)


Skladba č. 113Ján Valuška

I. cena

ČS. šach 1994

Mat 2. ťahom (7–5)Mimoriadne pútavou formou súťaženia v kompozičnom šachu sú tzv. Albumy FIDE – reprezentačné publikácie, do ktorých medzinárodné kolektívy rozhodcov vyberajú najlepšie skladby z daného obdobia. Zatiaľ o poslednom albume, pokrývajúcom roky 1992–1994, sme už písali. Dnes sa pozrieme, ako obstáli naši autori v celej doterajšej histórii 17 zväzkov albumov, t. j. za obdobie 81 rokov – 1914-1994. Nachádzajú sa v nich diela 42 slovenských šachových skladateľov, ktorí spolu získali 334 bodov: vzhľadom na počet obyvateľov oba údaje radia Slovensko na jedno z prvých miest na svete. Pokiaľ ide o jednotlivcov, na čele rebríčka je Ján Valuška (Zvolen) s 38,5 bodu pred Petrom Gvozdjákom 32,8 a Jurajom Brabcom (obaja Bratislava) s 26,5 bodu. Títo traja autori splnili normu 25 bodov a stali sa tak medzinárodnými majstrami v kompozičnom šachu. Dvanásť bodov potrebných na udelenie titulu majstra FIDE získali: Z. Labai (Veľký Kýr) 23,5, Š. Sovík (Nitra) 22,5, Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom) 19,5, I. Kiss (Modra) 18,5, A. Pituk (Banská Štiavnica) 18,2, K. Mlynka (Bratislava) 17, R. Réti 15 (posmrtne), B. Formánek (Bratislava) 14 a A. Ančin (Komárno) 13. Ďalej nasledujú: M. Hlinka, Ľ. Lehen, L. Salai jr., E. Klemanič, L. Salai sr., B. Idunk, J. Taraba, M. Križovenský, I. Frič, M. Sečkár, B. Sivák, L. Packa, S. Vokál a ešte 17 autorov. Na diagrame prinášame dvojťažku „vedúceho pelotónu“.

Kontrolná notácia: b. Kg8 Db2 Ve7 Vh5 Se6 Ja2 Jc4 (7), č. Kc6 Vb1 Sc1 Ja6 Jf2 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematická zvodnosť 1.Va7?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 112 (Rossomacho – mat druhým ťahom): Zvodnosť 1.Sb7? hrozí 2.V:f5 mat, 1...Jf4, b1D 2.Jg5, Ve5 mat, 1...J:e3!, riešenie 1.V:f5 hrozí 2.Sb7 mat, 1...Jf4, b1D 2.Ve5, Jg5 mat. Prehodenie prvého ťahu a hrozby v spojení s recipročnou zámenou matov po dvoch obranách: náročná téma! (ff)


Vzad <<  >> Vpred