Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(30.5.2001)Skladba č. 109Zdeněk Mach

II. cena

BCPS 1932

Mat 3. ťahom (5–1)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka7 Df8 Se1 Jb2 Pe4 (5), č. Ke3 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Pražský šachový skladateľ Zdeněk Mach (2. mája 1877 – 2. decembra 1954) patril k významným predstaviteľom českej školy. Uverejnil okolo 500 skladieb, väčšinou trojťažiek, ale napodiv aj exoúloh na valcovej šachovnici či s čínskymi figúrami. V Albumoch FIDE získal posmrtne 15 bodov a v rozličných súťažiach 25 cien, z toho 10 prvých. Po mnoho rokov viedol rubriky vo viacerých pražských časopisoch.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sg3! tempo 1...K:e4 2.Df4+ Kd5 3.Dc4 mat, 1...Kd4 2.Da3 K:e4 3.Dd3 mat, 1...Kd2 2.Dc5 Ke2 3.Df2 mat. Tri elementárne modelové maty, z toho dva echové. Pred 70 rokmi bolo možné za takúto trojťažku získať aj cenu v súťaži British Chess Problem Society.


Vzad <<  >> Vpred