Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.9.1996)


Skladba č. 2959 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 2. ťahomObranné motívy

Dnešná dvojťažka víťaza našej dvojročnej súťaže obsahuje zvodnosť 1.K:c5? s hrozbou 2.Db5 mat, pričom si treba "posvietiť" na obranné motívy obrán 1...Dh5+, D:c2, Df1 a porovnať ich s motívmi v riešení. Riešenie skladby pošlite do 7. októbra t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kb5 Dc4 Vb7 Vd2 Sa2 Sh4 Ja8 Jd4 Pa6 c2 e7 f4 (12), č. Kd7 Dd1 Vc8 Vd8 Sc7 Se8 Pa7 b4 c5 e6 f7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2949 a 2950 vyhrávajú: Renáta Galgonová, 976 64 Beňuš 316, Vladimír Kaliský, Ul. 29. augusta 76, 976 45 Hronec a Ladislav Lauko, Komenského 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie skladby č. 2956 (Vlček): 1.Dd2 tempo, 1...Sd5~, S:e4, Sd4, Sc3(Pb2), Sb2, Jc7~ 2.Dd6, Jd7, Df4, D:c3, D:b2, D:d5 mat. Jednoduchá ale pekná tempovka s predĺženou obranou strelca.


Vzad <<  >> Vpred