Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.8.1996)


Skladba č. 2957 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom

 


Skladba č. 2958 – originál

Ján Nízky, Žilina

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaRošády

Autor dvojťažky nás príjemne prekvapil tromi fázami: vo dvoch zvodnostiach (1.Df5? a 1.Da3?) a v riešení sa ukáže predovšetkým "poschodová" zámena dvoch matov po ťahoch jazdca. Jednoduchší pomocný mat zaujme uplatnením bielej aj čiernej rošády. Riešenia oboch skladieb pošlite do 16. septembra t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2957 b. Ka6 Df3 Vc6 Ve2 Sd4 Jc2 Jh3 Pb2 b5 e5 (10), č. Kd5 Ve8 Sa2 Sh6 Je4 Jf6 Pa5 a7 f2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2958 b. Ke1 Vh1 Sh2 Pf2 (4), č. Ke8 Vc8 Vh8 Pe7 f3 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2947 a 2948 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Štefan Halaj, 044 01 Drienovec 269 a Juraj Lörinc, Ul. ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Skladbu č. 2948 (Gvozdják) opravuje autor pridaním čierneho Pg6.

Riešenie skladby č. 2951 (Sovík): Zvodnosť 1.Jf3? hrozí 2.Jd6 mat, 1...Sf4, J:f5 2.d6, Ve6 mat, 1...Je8!, riešenie 1.Ve6 hrozí 2.d6 mat, 1...Sf4, J:f5 2.Jd6, Jf3 mat (1...J:e6 2.d:e6 mat). Recipročný hrozbový paradox po 1...Sf4 v syntéze s výmenou prvého a druhého ťahu po 1...J:f5: vynikajúca moderná dvojťažka, osviežená navyše aj malou zvodnosťou 1.Jc6? K:d5 2.Je5 mat, 1...Sg2!

Riešenie skladby č. 2952 (Ondruš): Zvodnosť 1.D:c3? a riešenie 1.D:c2 sú spojené vždy s inou trojicou hrozieb, ktoré vychádzajú jednotlivo po 1...c5, S:g5, Se3. Zaujímavé spojenie témy poloobrán so zámenou matov. Hrubé vyvrátenie zvodnosti (1...b:c3!) by mohol autor odstrániť napríklad formou dvoch riešení. Úprava.

Riešenie skladby č. 2953 (Klemanič): 1.Vd3+ Kc2 2.Vc3+ K:b2 3.Vc6! d:c6 4.b:c6 a4 (lepšie ako 4...Vd8 5.c7 Vc8 6.d6 Sg7 7.d7 atď.) 5.c7 a3 6.c8D V:d5+ 7.K:d5 a2 8.D:h8 a 9.D:f6+ s výhrou, 1...Ke2 2.Vg3 Kd2 3.Vg8 a4 (3...Kc2? 4.Vc8+) 4.V:h8 Kb2 5.Vh2+ a vyhrá, napr. po 5...Kb3 6.Ve2 a Ve6 s včasným chytením a-pešiaka. "Paradoxné rozmurovanie zamurovanej veže" (autor).

* Majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 7.-8. septembra v klubovni ŠK Slovan Bratislava. Osobitným bodom programu bude aj riešiteľská "show" (v sobotu večer), keď vo vylučovacích stretnutiach vo dvojiciach proti sebe nastúpi 16 vybraných riešiteľov.


Riešiteľská šou

Túto sobotu o 18. hod. sa v klubovni šachového oddielu Slovan ŠK Bratislava na Kalinčiakovej ul. 31 začne (prvýkrát na Slovensku) divácky príťažlivá vylučovacia súťaž šestnástich riešiteľov. Pravda, ide iba o spestrenie Medzinárodných majstrovstiev SR v riešení, ktoré sa uskutočnia v sobotu a nedeľu predpoludním za účasti okolo dvadsiatky našich najlepších riešiteľov a hostí z Rakúska, Česka a možno aj Ruska. Víťaza čaká peňažná cena 3000 Sk, ale ani ďalší riešitelia neobídu nasucho.


Nová skladateľská súťaž

Národné osvetové centrum vypisuje súťaž v skladaní trojťažiek pre autorov s trvalým bydliskom na Slovensku. Každý autor môže poslať maximálne dve skladby (aj pri prípadnom spoluautorstve), a to najneskôr do 15. novembra 1996 na adresu NOC, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Rozhodcom bude Bedrich Formánek. Autori troch najlepších skladieb vyhrajú peňažné poukážky na nákup tovaru v hodnotách 4000, 2000 a 1000 Sk. Výsledok bude uverejnený v januári 1997 a dostanú ho všetci zúčastnení skladatelia. (V základnom postavení sa nepripúšťajú premenené figúry.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred