Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(9.11.1956)Nech ma bijú, keď ešte bojujem

Ak sa spýtate šachistu, ako vyhral partiu, dostanete rôzne odpovede; podľa priebehu partie, resp. podľa povahy jednotlivých hráčov. Namyslený hráč – žiaľ, takých je mnoho – odpovie, že súper nemá ani poňatia o šachovej hre, teda musel prehrať. Skromnejšie povahy stručne poznamenajú, že súper si nepovšimol to i ono, dostal sa do silného útoku, po likvidácii mal horšiu koncovku a pod. Sú však aj také partie, že vyhrávajúci musí priznať, že prakticky partiu vyhral jeho súper. Nemáme na mysli hrubé chyby, ale taký priebeh šachového boja, v ktorom partiu prehrá hráč, ktorý mal podľa odborného odhadu istú výhru a táto mu ušla vďaka nepredvídaným komplikáciám svojho súpera. Maďarský veľmajster Maróczy tvrdil, že najťažšie je vyhrať vyhratú partiu. Chcel tým zdôrazniť, že partia je skončená, keď sa súper vzdá alebo je mat. Nestačí teda na výhru súpera mlátiť hlava-nehlava, ak ešte bojuje, ale treba ho zdolať.

Na ukážku sme vybrali jednu veľmi typickú partiu z veľmajstrovskej praxe, v ktorej neočakávaný protiúder porazeného prinútil istého víťaza k nepredvídanej kapitulácii. Spielmann-Eliskases (Zápas 1932) 1.d4 d5 2.Jf3 e6 3.c4 c6 4.Jc3 d:c4 5.e4 (Tu sa hráva a4 alebo e3) 5...b5 6.e5 Sb7 7.Se2 Je7 8.Je4 Jd5 9.0-0 Jd7 10.Jfg5 Se7 11.f4 g6 (Oslabuje čierne polia. Cieľom tohto ťahu malo byť znemožniť postup f5) 12.f5! e:f5! (Prirodzene, nešlo g:f5 pre päťťahový mat 13.J:e6 f:e6 14.Sh5+ Kf8 15.Sh6+ Kg8 16.Dg4+ f:g4 17.Sf7 mat.) 13.e6 f:e6 (Nešlo f:e4 pre e:f7+ a Je6 mat.) 14.J:e6 Db6 15.a4 f:e4! 16.a5 Da6 17.Dc2 J7f6 18.V:f6 S:f6 (Nešlo J:f6 pre Jc7+ so stratou čiernej dámy) 19.D:e4 (Záver kombinácie bieleho; čierna dáma je stratená.) 19...Kf7 20.Jc5 Vae8 21.Df3 V:e2! (Na to však biely nepočítal. Karta sa zrazu obracia a do útoku sa dostávajú figúry čierneho.) 22.J:a6 (Po D:e2 S:d4+ a S:c5 prevaha čierneho by bola jasná.) 22...Ve1+ 23.Kf2 Vhe8 24.Jc5 Sc8 25.b4 (Čierny tým dostáva silného voľného pešiaka, čo mal však biely ťahať, aby vyvinul svoje dámske krídlo.) 25...Kg8 (Strelec na f6 je rozviazaný.) 26.Sb2 V1e3 27.Dd1 (Jediný ťah. Ostatné polia neboli prístupné bielej dáme.) 27...c3 28.Sc1 c2! (Útok čierneho je už nezadržateľný.) 29.D:c2 Ve2+ 30.D:e2 S:d4+ 31.Se3 V:e3 32.Df1 (Po D:e2 by materiálna prevaha čierneho ľahko rozhodla partiu. Po ťahu sa už biely aspoň nemusí trápiť.) 32...Va3+ a biely sa vzdal. Na Ke2 by nasledovalo Sg4+ Kd2 a Va1 a po vynútenom Dd3 Vd1 so stratou dámy. Nemôže byť sporu o tom, že čierny zaslúžene vyhral; sotva sa mýlime, ak tvrdíme, že vlastne túto partiu prehral (prekombinoval) biely. Posúďte sami!

Na našom diagrame prinášame dvojťažku s témou tzv. krížneho šachu. Táto téma spočíva na čl. 10, bod 3 hracích pravidiel FIDE, ktorý hovorí, že kameň, kryjúci šach, môže dať šach súperovi.


Riešenie úlohy zašlite do konca novembra 1956 na adresu našej redakcie s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


Riešenie úloh z posledných čísel Života: č. 37 (Pituk) 1.Jf7! – č. 38 (Daniel) 1.Sd4! – č. 39 (Wirtanen) 1.Sh1! – č. 40 (Mansfield) 1.Sa4! – č. 41 (Keirans) 1.S:e7! – č. 42 (Mansfield) 1.Kb4! Téma: krížne šachy.


45. Comins Mansfield

I. cena

Good Companion 1917

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred