Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(16.11.1956)Rozhodcov i hráčov budú zaujímať zmeny v pravidlách Medzinárodnej šachovej federácie, ktoré schválili na poslednom XXVII. kongrese. Predovšetkým sa doplňuje pravidlo o zapisovaní partie. Hráč stráca právo reklamácie nerozhodného výsledku v prípade tretieho opakovania toho istého postavenia, ak nezapisuje svoje i súperove ťahy jasne a čitateľne. Spresnili aj ponúknutie remízy. Remízu smie ponúknuť iba hráč, ktorý je na ťahu. Takto ponúknutá remíza nemusí sa hneď odmietnuť. Súper ju môže prijať za predpokladu, že po ponuke ešte neurobil ťah. Ťahom sa remízová ponuka pokladá aicky za odmietnutú. Konečne kongres schválil, resp. určil správny postup rozhodcov v prípade, že jeden z hráčov reklamuje remízu na podklade tretieho opakovania postavenia. Rozhodca má správnosť reklamácie zistiť v čase reklamujúceho, ktorý v takom prípade musí byť na ťahu. Ak reklamácia bola správna, rozhodca uzná remízový výsledok bez ohľadu na to, či hráč počas zistenia skutočnosti prekročil čas alebo nie. Ak reklamácia nebola oprávnená a hráč medzitým prekročí čas, prehráva partiu.

V sovietskom a maďarskom šachovom kódexe sa tento bod už dávno vyskytuje; u nás však bola doteraz taká prax, že rozhodca hodiny zastavil.

Tieto zmeny na prvý pohľad zdajú sa byť malé, ale treba si uvedomiť, že jednotnosť šachových pravidiel možno udržať iba na podklade jasných pravidiel a jednotného postupu rozhodcov. Žiaľ, mnohí hráči ešte nepoznajú dostatočne pravidlá šachovej hry. Vinu na tom majú, prirodzene, nielen tréneri telovýchovných jednôt, ale v určitej miere aj ŠVTVŠ, ktoré pravidlá šachovej hry ešte nepublikovalo.

Často sa šachoví pracovníci stretávajú s otázkou začiatočníkov, ktorí sa spytujú, či môže byť na šachovnici viacej dám. Už sme na túto otázku odpovedali aj v Živote, ale je potrebné opäť opakovať, že pešiak sa môže premeniť na ľubovoľnú figúru (dámu, vežu, jazdca alebo strelca) tej istej farby bez ohľadu na počet ostatných figúr na šachovnici.

Postavte si štúdiu V. A. Koroľkova, ktorá v časopise "64" získala roku 1937 I.-II. cenu. b. Ka2, Vg5, Jd5, Je8, Pc7, d7, g7 – č. Kh4, Sc5, Sg6, Jd2, Pa3, g4. – Biely na ťahu vyhrá. Podmienka by sa dala ľahko splniť, keby o výsledku rozhodovala iba materiálna prevaha bieleho. No biely má v danom postavení značné ťažkosti, veď musí kryť matovú hrozbu čierneho: 1...c1J+ (postavil sa jazdec!) 2.Ka1 Jdb3 mat. Sovietsky skladateľ v svojej skladbe ukryl túto skrytú cestičku výhry. 1.Vh5+! K:h5 (Po S:h5 nasledovalo 2.d8D+, resp. po 1...Kg3 vyhralo by Vh1.) 2.Jf4+ Kh6 (Prirodzene, nešlo Kh4 ani Kg5 pre premenu d8D+.) 3.g8J+ (Biely si postavil tretieho jazdca. Je to možné podľa pravidiel? Áno.) 3...Kh7 4.Jgf6+ Kh6 (Na Kh8 by vznikol mat po J:g6+.) 5.J:g4+ Kh7 (Opäť nešlo Kg5 pre d8D+.) 6.Jef6+ Kg7 (Teraz nešlo Kh8 pre premenu "d" pešiaka na dámu so šachom.) 7.Je6+ Kf7 8.d8J+ (Biely druhého pešiaka premeňuje na jazdca, aby získal čas. Na šachovnici má biely už štyroch jazdcov. Dúfame, že vaši susedia vám požičali dvoch jazdcov, aby ste mohli sledovať priebeh boja.) 8...Ke7 9.c8J+ mat! Postavením piateho jazdca mohol vyhrať iba biely. Neuveriteľný matový obrazec! Pre takéto pekné obraty a možnosti mnohí pokladajú šachy za umenie.

Sú však aj jednoduchšie skladby, napríklad sedmiťažka talianskeho skladateľa: b. Kh7, Vg2, Vg3, Vg4, Vg5, Vg6, Vg7, Vg8, Vh5, Ph2 – č. Va1, Vb1, Vc1, Vd1, Ve1, Vf1, Vg1. Mat siedmym ťahom. Čierneho kráľa autor vôbec nedal na diagram, veď každý musí prísť na to, že môže stáť iba na h1. Riešenie je banálne. 1.Kh8!! s ďalším Vg1+ atď. Aký rozdiel v porovnaní s Koroľkovom!


Riešenie dvojťažky zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca novembra 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


46. Comins Mansfield

Good Companion 1916

Biely na ťahu dá mat druhým ťahom

Všimnite si variant, v ktorom veža c7 dáva mat!Vzad <<  >> Vpred