Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.7.2017)


Skladba č. 904Pavel Murašev

Čestné uznanie ex aequo

Problemist Ukrajiny C 25.3.2017

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kb2 Dd7 Sc5 Jb3 (4), č. Ka4 Jb5 Pa7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Treba si vybrať spomedzi piatich ťahov dámou. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 903 (Lincoln): Zvodnosť 1.De4? hrozí 2.Dh1 mat, 1...Vg3~ 2.Dg2 mat, 1...Vf3 2.D:f3 mat, 1...V:g4 2.D:g4 mat, 1...Vg1!, riešenie 1.Df2 hrozí 2.Dh2 mat, 1...Vg2 2.D:g2 mat. Zvodnosť obsahuje dve predĺžené obrany vežou, riešenie však k tomuto obsahu prakticky nič nepridáva. (ff)


Vzad <<  >> Vpred