Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 11. 1994)


Problém č. 2479

Štefan Vincze, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 2480

Leonid Makaronec, Ukrajina

Problem 1974

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 2479: bKd2 De6 Sa5 Sh7 Ja1 Ja3 Pc5 (7), čKd4 Sc2 Jh8 Pb3 b5 d5 e5 (7) – dvojťažka, 2480: bKa5 Df3 Ja7 Jb5 Pa4 (5), čKc4 Pd6 (2) – dvojťažka.

Štefan Vincze (nar. 5. 9. 1939) z Pôtora pracuje v č. 2479 so zdanlivými hrami 1...K:c5, Sb1 (e4) a troma zaujímavými tematickými zvodnosťami. V miniatúrke č. 2480 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...d5, Kc5.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2461 (Sarkic) z 8. 9. 1994. Zvodnosť 1.Kc5? tempo, 1...J~, Jd6!, Kd6, Kf4 2.Sc7, Jd7, J:f7, Sc7 mat, viazne na 1...Kf6! Rieši 1.Jd2 tempo, 1...J~, Jd6!, K:d5, Kd6, Kf6, Kf4 2.J:c4, Jf3, Jf3, J:c4, Sd4, Sc7 mat. Zámena troch matov s mimoriadne pôsobivým úvodníkom, ktorý dáva tri voľné polia. Pekná spomienka na velikánov 50-tych rokov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2462 (Przepiórka) z 8. 9. 1994. 1.Vh3 hr. 2.Dg4 h:g4 3.h5 mat, 1...J:h3 2.D:h5+! K:h5 3.Sf7 mat. Duály po 1...Jc2 (d5, c6, a6) 2.Dc2+ a 2.Dd3+ a 1...Jd3 2.D:d3+ Je4 3.D:e4 mat a 3.Vg3 mat nepovažujeme za škodlivé a preto ich ani nebodujeme. Pozícia je legálna, lebo čierni pešiaci brali iba 8 bielych kameňov. Mimoriadne pôsobivé (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 2463 (Slesarenko a Šaňšin) zo 14. 9. 1994. Zvodnosť 1.Dh8? hr. 2.Da8 mat, 1...D:e6, D:c5 2.Dd4, De5 mat, viazne na 1...f:e6! Zvodnosť 1.Jb7? hr. 2.Jc7 (A) mat, 1...D:e6, D:c5 2.Sc6 (B), Ve5 (C) mat, viazne na 1...D:d3! Rieši 1.D:f7 hr. 2.Sc6 (B) mat, 1...D:e6, D:c5 2.Ve5 (C), Jc7 (A) mat. Tematická čistota je v ostrom protiklade s konštrukčnou tvrdosťou bieleho materiálu. Všetko sa však ale vždy nedá chcieť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred