Vzad << >> Vpred

ŠACH

(13.6.2013)


Skladba č. 3945 – originál

Ignác Mészáros, Nemecko

Mat 2. ťahom (7–2)Rebríček šachistov neohrozene vedie Carlsen

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb6 Vd8 Sd7 Ja3 Jb4 Pd2 f3 (7), č. Kd4 Sc8 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (spolu s uvedením svojej úplnej poštovej adresy) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3941 (Čerňavskyj): Zvodnosť 1.Kg2? tempo 1...Kh4 2.Se7 mat, 1...Kf4 2.Sh6 mat (1...h4 2.Df5 mat), 1...h6!, riešenie 1.De4 tempo 1...h6 2.Se7 mat, 1...Kf6 2.Df5 mat (1...h4 2.Df5 mat). Zámena dvoch variantov, pričom rozličné obrany sú štyri, ale z matov je jeden (Se7) zastúpený dvakrát (podľa terminológie tzv. paravoľná zámena). – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Rybár, Snežienková 618/3, 971 01 Prievidza.

● Na čele rebríčka FIDE od 1. júna 2013 sú títo šachisti: 1. Carlsen (Nór.) 2864, 2. Aroňan (Arm.) 2813, 3. Kramnik (Rus.) 2803, 4. Anand (Ind.) 2786, 5. Nakamura (USA) 2784, 6. Topalov (Bul.) 2784, 7. Kariakin (Rus.) 2782, 8. Griščuk (Rus.) 2779, 9. Caruana (Tal.) 2774, 10. Morozevič (Rus.) 2760 atď. Treba ešte dodať, že Magnus Carlsen po dosiahnutí rejtingu 2861 v januári t. r. opäť prekonal tento "svetový rekord" v období február až apríl, keď dosiahol 2872 bodov. Na prvom mieste rebríčka je 22-ročný veľmajster bez prestávky už od júla 2011... (kh)


Vzad << >> Vpred