Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 17, august 1964)


Čo sa týka dvojčiat, vzniká ich dnes absolútne, ale aj relatívne oveľa viac ako pred takými 100 rokmi, bohužiaľ, ide o dvojčatá z oblasti problémového šachu, teda dva problémy, ktoré majú celkom iné riešenie, patria však nerozlučne k sebe veľkou podobnosťou svojich pozícií. Dvojčatá, práve tak ako obyčajné problémy, sa nemusia vydariť, ale dnešné dvojčatá, ako po vyriešení iste uznáte, majú všetkých päť pé dokonalej šachovej skladby.


67. Karol Mlynka

2. čestné uznanie

Smena 1963

Mat 2. ťahom (5+1)

a) diagram b) Pf7 na h7Kontrolná notácia: biely Kg5, Pd6, d7, f7 (h7), g6 (5 kameňov), čierny Kg7 (1), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení (ktoré treba poslať do 8. septembra 1964 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5) uveďte osobitne riešenie úlohy na diagrame a po premiestnení Pf7 na h7. Za vyriešenie obidvoch dvojníkov dáme po 2 body.

Riešenie problému č. 64 (Kipping): 1.Va8 hrozí 2.Sd4 mat, 1...Ja2 2.Sd4 mat, 1...S:a7 2.V:a7 mat, 1...Sb6 2.S:b6 mat, 1...Sc5 2.S:c5 mat. Štvornásobné využitie poloväzby v miniatúrke je skutočne raritou. C. S. Kipping, ktorý zomrel vo februári t. r., bol vlastníkom najväčšej zbierky problémov a autorom okolo 7000 (!!) skladieb.

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme osobitnú riešiteľskú súťaž.


Vzad <<  >> Vpred